Påvirker HDL-økende legemidler risikoen for hjerte- og karsykdom?

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Legemidler som gir høyere HDL-nivåer, gir ikke lavere risiko for død eller kardiovaskulær sykdom hos dem som bruker statiner.

Illustrasjonsfoto: Sciencephoto/NTB scanpix

Det er sammenheng mellom lave HDL-nivåer og økt kardiovaskulær mortalitet, men det er ikke avklart om legemidler som øker nivået av HDL fører til redusert mortalitet. Britiske forskere har nylig foretatt en metaanalyse basert på 39 randomiserte studier om de HDL-økende legemidlene niacin, fibrater og CETP-hemmere. Mer enn 117 000 pasienter deltok (1).

Det var ingen effekt på forekomsten av hjerneslag og død, verken av alle årsaker eller av hjertesykdom, for noen av disse legemidlene. I studier med pasienter som ikke fikk statinbehandling, var både niacin og fibrater assosiert med en reduksjon i forekomsten av hjerteinfarkt, med oddsratio på henholdsvis 0,69 (95 % KI 0,56 – 0,85) og 0,78 (95 % KI 0,71 – 0,86). Tilsvarende ble ikke funnet for dem som brukte statin.

– Denne metaanalysen svekker hypotesen om HDL som kausal risikofaktor for hjerte- og karsykdom, sier professor Kirsten Bjørklund Holven ved Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo. – Studien bekrefter flere enkeltstudier der man ikke finner positiv effekt på risikoen for hjerte- og karsykdom av HDL-økende behandling. Tidligere er det også vist at ulike genvarianter som påvirker HDL-nivået, ikke er assosiert med sykdom eller dødelighet. Men det er for tidlig å forkaste hypotesen om HDL som kausal risikofaktor fullstendig. Det er store kliniske studier i gang, med blant annet CETP-hemmer. Resultatene fra slike studier kan forventes i løpet av 2016 eller 2017, sier Holven.

Anbefalte artikler