Grunnleggende og grei innføring i anestesi

Guttorm Brattebø Om forfatteren
Artikkel

Rasmussen, Lars S.

Steinmetz, Jacob

Anæstesi

4. utg. 397 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2014. Pris DKK 575

ISBN 978-87-7749-697-4

Kokebøker er en egen sjanger, og begrepet «kjøkkenporno» er brukt om instruksjonsbøker med lekre bilder, ment for dem som ønsker å beherske kjøkkenet like godt som Jamie Oliver. I likhet med litteraturen den har hentet kallenavnet fra, fremstiller ofte kokebøker innen medisin ingredienser, metoder og resultater som få er forunt å oppnå om de førsøker på egen hånd. Nå skal ingen anklage våre to anerkjente danske kolleger for å komme med glanset og ubrukelig «fagporno». Denne boken er 4. utgave av en jordnær innføringsbok i anestesiologi, ment for leger som begynner i en av våre største spesialiteter, anestesisykepleiere og spesielt interesserte medisinstudenter.

Sammen med ca. 40 danske kolleger tar forfatterne oss gjennom de sentrale delene i faget. Stilen er enkel og likefrem, og selv om det er mange bidragsytere, er tilnærmingen stort sett identisk. Metodene som beskrives, er forholdsvis lik norsk praksis og byr dermed ikke på problemer for en novise. At boken er skrevet på dansk gjør også at språket heller ikke representerer noen utfordring. Temaene som omhandles, er relevante, og «nye» emner, som ultralyd, er lettfattelig og godt beskrevet på samme måte som «gamle», f.eks. inhalasjonsanestesi.

Noen områder skiller seg likevel fra norske forhold. Hemoglobin oppgis i mmol/l og ikke g/dl som hos oss, og steroider oppgis som førstevalg ved postoperativ kvalme. Jeg savner Verdens helseorganisasjons sjekkliste for trygg kirurgi, og forfatterne kunne spandert et eksempel på algoritme ved vanskelig luftvei, i tillegg til en figur med beskrivelse av kirurgisk krikotyreotomi, selv om dette er beskrevet i teksten.

Layouten er ren og tiltalende, og med mange tabeller, figurer og fargebilder er boken lettlest. De fleste tabellene er i farger, med negativ hvit skrift på farget rasterbakgrunn. Dette ser bra ut, men kontrasten er ikke alltid så god. Personlig ville jeg derfor foretrukket sort på hvit bakgrunn. Mange av figurene kunne dessuten hatt kildereferanser, idet man ikke vet om de bygger på reelle data, er hentet fra andre publikasjoner eller bare er ment som illustrasjoner. Det er få trykkfeil i teksten, selv om Glasgow Coma Scale bokstaveres feilaktig med «Glascow» flere steder. Litteraturhenvisningene etter hvert kapitel er få, men oppdaterte. Stikkordregisteret er godt, men kunne hatt flere kryssreferanser.

Bøker skal tåle å bli brukt, ikke bare stå i bokhyllen. Derfor er det gledelig med en solid innbundet bok som ikke ender opp som en «lefse» lik mange andre fagbøker som utsettes for lesetrykk.

Prisen er ikke avskrekkende, spesielt når man tenker på at det ikke er uvanlig å måtte ut med en femtilapp for en kopp kaffe. Alt i alt er dette en solid, lettlest og tiltalende innføring som raskt vil gi en grei oversikt.

Anbefalte artikler