Re: Omfattende veileder om elektrolytter

Kiarash Tazmini Om forfatteren
Artikkel

Tusen takk for omtalen av 2. utgave av Elektrolyttveilederen. Her er noen bemerkninger til omtalen: Første del av veilederen er kalt «prosedyrer», da de forskjellige fagprosedyrer som omhandler elektrolyttforstyrrelser omtales i dette kapitlet.

På side 7 står det om hyponatremi og ikke hypernatremi. Serumosmolalitet er helt essensielt i diagnostikk av hyponatremi, og det er effektiv osmolalitet som er av klinisk interesse. Osmolalitet som oppgis av blodgassmaskiner er effektiv osmolalitet. Dette kan også regnes ut som beskrevet på side 7.

En applikasjon vil komme.

Anbefalte artikler