Fin bok om sykehus i Molde

Øivind Larsen Om forfatteren
Artikkel

Strømskag, Kjell Erik

Eldøen, Guttorm

Johnsen , Trond-Are

Sjukehusbyen Molde – 1713 – 2013

269 s, tab, ill. Molde: Romsdalsmuseet, 2013. Pris NOK 300

ISBN 978-82-90251-87-6

I 1713 ble Reknes hospital for spedalske grunnlagt. Siden vokste det frem et allsidig sykehusmiljø i Molde, for tuberkulose, for psykiatriske sykdommer og sykehus for generelle somatiske sykdommer. Helseomsorg ble som et varemerke for byen. I 2013 ble dette blant annet markert ved at Romsdalsmuseet ga ut denne jubileumsboken om sykehusene, et prosjekt som mottok økonomisk støtte fra Møre og Romsdal fylkeskommune.

Dette er en historiebok hvor forfatterne tar for seg de forskjellige sykehusmiljøene som etter hvert ble etablert. Det var allerede i mellomkrigstiden hele fire sykehus i og ved Molde. Hvert enkelt av dem er behørig omtalt i en interessant og veldokumentert tekst, og ikke minst gjennom et godt bildestoff. Blant disse institusjonene ble det etter hvert umoderne Amtssykehuset erstattet av det nåværende store sykehuset i 1960. Naturlig nok får omtalen av dette bred plass.

Jubileumsboken har langt fra bare lokal interesse. Den er redaksjonelt og typografisk meget pen og kan nettopp derfor misforstås dithen at den er en «coffee table»-bok. Men den er mye mer enn det. Forfatterne viser hvordan samspillet mellom folkehelse, synet på sykdom, medisinens utvikling, økonomi, engasjement i befolkningen og lokal og sentral styring er en sammensatt og dynamisk prosess som det er nødvendig å forstå – f.eks. når helsereformer lanseres.

Jeg anbefaler boken til alle som er interessert i medisin- og sosialhistorie generelt og sykehushistorie spesielt.

Anbefalte artikler