Beste ryggstudie 2013

Artikkel

En multisenterstudie med norsk deltakelse har fått prisen for beste ryggstudie i 2013 av International Society for the Study of the Lumbar Spine (ISSLS). Dette er den høyeste utmerkelsen for forskning på rygglidelser.

Prisen ble utdelt på en verdenskonferanse i Seoul i Sør-Korea i juni 2014, og studien er nylig publisert i Spine. Tittelen på studien er Long-term follow-up suggests spinal fusion is associated with increased adjacent segment disc degeneration but without influence on clinical outcome.

Det har lenge vært spekulert i om avstivningsoperasjon pga. ryggsmerter medfører økt degenerasjon av mellomvirvelskiven i tilstøtende segment. Denne multisenterstudien med gjennomsnittlig 13 års oppfølgingstid bygger på fire randomiserte studier. Resultatene viser en liten, men statistisk signifikant økt degenerasjon, målt som redusert høyde av mellomvirvelskiven. Det var imidlertid ingen sammenheng mellom økt degenerasjon og smerte og funksjonssvikt.

Den norske delen av studien er støttet av Norges forskningsråd og utgår fra Ortopedisk avdeling ved Oslo universitetssykehus. Delstudier har resultert i to doktorgrader, av henholdsvis Anne Froholdt og Ahmad Omair.

Professor Gunnar Leivseth ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Universitetet i Tromsø, og professor Jens Ivar Brox ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Oslo universitetssykehus, var norske forskere i hovedstudien.

Anbefalte artikler