Minneord

Thorstein B. Harbitz, Øivind Larsen Om forfatterne
Artikkel

Oddvar Stokke

Professor Oddvar Halldor Stokke døde 18.4. 2014, 77 år gammel. Norsk laboratoriemedisin har mistet en av sine høvdinger.

Etter examen artium ved Oslo katedralskole tok Oddvar Stokke medisinsk embetseksamen i Oslo i 1962 med glimrende karakter. Etter turnustjeneste ved Ålesund fylkessykehus og i Haram legedistrikt arbeidet han i 1965 – 68 som stipendiat ved Institutt for klinisk biokjemi ved Rikshospitalet. Fra 1971 var han i flere år spesiallege ved Klinisk-kjemisk avdeling samme sted, fra 1979 til 2007 avdelingsoverlege der og professor ved Institutt for klinisk biokjemi.

Store fremskritt innen laboratoriemedisinen fra 1960-årene ga nye muligheter for biokjemisk kartlegging, diagnostikk og behandling av medfødte og arvelige stoffskiftesykdommer. I 1969 disputerte Oddvar Stokke sammen med Kenneth Try for den medisinske doktorgrad på en felles avhandling, Biochemical and dietary studies in Refsum’s disease (Heredopathia atactica polynevritiformis), innen dette feltet, ett av flere sentrale forskningsområder ved Klinisk-kjemisk avdeling. Den store utviklingen i faget har han beskrevet i sin bok Fra håndverk til høyteknologi. Klinisk kjemi på Rikshospitalet fra 1953 til 2003.

Oddvar Stokkes yrkesliv var på et profesjonelt høyt akademisk nivå, alt i tjeneste for Rikshospitalet og dets klinisk-kjemiske avdeling og for Universitetet i Oslo. Hans omfattende lærebok Klinisk biokjemi og fysiologi for medisinstudenter kom ut første gang i 1990. I 20 år var han hovedredaktør for The Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation. I sin stilling ved Rikshospitalet hadde han en rekke viktige administrative verv, blant annet som mangeårig medlem av sykehusets styre og Medinnova, og han var med og ledet den omfattende prosessen med flyttingen av Rikshospitalet til Gaustad.

Oddvar Stokke var siden 1962 gift med sykepleier og høgskolelektor Torbjørg Aarvaag. Alt skulle ligge til rette for en trivelig pensjonisttilværelse i det hyggelige hjemmet på Hosle i Bærum. Men de senere årene skulle dessverre bli vanskelige. Torbjørg ble tidlig alvorlig syk og fordret etter hvert Oddvars omfattende omsorg og omtanke. Da han selv fikk tilbakefall av sin kreftsykdom i 2013, var han svært realistisk og viste stor styrke overfor den vonde utviklingen som sykdommen tok.

Oddvar forble den samme vennlige og gode kamerat gjennom hele livet, fra skoledagene og i studietiden, gjennom hele yrkeslivet og inn i de siste vanskelige årene. Hans soliditet var som grunnfjell, og hans vestlandske røtter kom ofte frem gjennom hans nøkterne og sterke personlighet. Selv i den siste tiden før han gikk bort var han til stede med sitt reflekterte sinn og sin lune humor. Vi vil savne ham som en verdifull venn og god kollega.

Anbefalte artikler