Nye materialer i hofteproteser

Thomas Kadar Om forfatteren
Artikkel

Nye materialer i hofteproteser innebærer en forandring, men ikke alltid en forbedring.

Thomas Kadar. Foto: Privat

Hvert år behandles ca. 8 000 mennesker i Norge med totalprotese i hofteleddet, og generelt er resultatene gode. Som ledd i forbedringen av holdbarhet og funksjon utvikles det stadig proteser i nye materialer og ny design. Disse er imidlertid ikke underlagt samme regulering som blant annet legemidler. Denne randomiserte kliniske studien ble utført som ledd i en gradvis introduksjon av nye proteser.

Oksinium er et forholdsvis nytt materiale i leddhoder. Vi fant at bruken av dette ikke reduserte slitasjen sammenliknet med vanlige kobolt-krom-hoder etter to års oppfølging, uansett materiale i plastkoppen. Vi fant dessuten at sterkt kryssbundne plastkopper hadde vesentlig mindre slitasje enn ikke-kryssbundne kopper.

Videre påviste vi at Spectron EF Primary-protesestammen var mer stabil enn Charnley-protesen etter to år. Økt stabilitet er teoretisk forenlig med bedre langtidsresultater, men registerdata viser bedre proteseoverlevelse for Charnley-protesen. Initial stabilitet betyr derfor ikke alltid bedre overlevelse, noe som mest sannsynlig kan forklares av forskjell i overflate og design. Vi kunne ikke påvise at helningsvinkelen på koppen påvirket slitasjen, noe som tidligere har vært en vanlig antakelse.

Funnene tilsier at det ennå ikke er påvist fordeler ved å bruke oksiniumleddhoder. Sterkt kryssbunden plast bør brukes som koppmateriale. Våre funn understreker betydningen av gradvis introduksjon av nye hofteproteser og at alle proteser følges opp i Nasjonalt register for leddproteser.

Disputas

Thomas Kadar disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 6.3. 2014. Tittelen på avhandlingen er Wear and migration in cemented total hip arthroplasty.

Anbefalte artikler