Klimakamp er helsearbeid

Gunnar Kvåle Om forfatteren
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 1582 – 4

I Tidsskriftet nr. 16/2014 s. 1582 skal det i annen setning i ingressen stå: Forebyggende tiltak vil kreve en snuoperasjon i samfunnsutvikling og livsstil slik at forbruk av fossile brennstoff raskt reduseres.

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler