Et greit alternativ på norsk

Brita Pukstad Om forfatteren
Artikkel

Andersen, Klaus Ejner

Lomholt, Hans Bredsted

Thestrup-Pedersen , Kristian

Klinisk dermatologi og venerologi

270 s, tab, ill. Gyldendal Akademisk, 2013. Pris NOK 575

ISBN 978-82-05-42553-8

Lærebokanbefalinger følger gjerne tradisjon og personlige preferanser. Denne boken er en norsk oversettelse av en mye brukt dansk lærebok i dermatologi og venerologi med medisinstudenter som viktigste målgruppe. Det er allerede publisert en faglig bokomtale av den danske utgaven i dette tidsskriftet (1).

Førsteinntrykket av den norske versjonen er bra. Oversikten over hudfaget er fin – med mange gode kliniske bilder og oppsummerende faktabokser til hvert tema. Boken er også dekkende for hva som må kunnes innen venerologi. Ved nærmere gjennomlesing derimot, bærer noen underkapitler preg av hastverk i oversettelsesarbeidet. I enkelte avsnitt er det vanskelig å følge tankegangen, og for minst én figur er innholdet ikke i samsvar med teksten den er knyttet til.

Dagens medisinstudenter læres opp til å søke referanser og kilder, og dette bør moderne lærebøker også etterleve. I den danske læreboken og dens norske oversettelse finnes en fin liste over nyttige nettadresser, men jeg savner referanser til hvert kapittel og råd om hvor man kan finne mer utdypende lesing. Hypersensitivitetsreaksjonene til Coombs og Gell bør ikke omtales som allergiske reaksjoner, og omtalen av legemiddelreaksjoner bør systematiseres bedre. Den danske boken ble nylig revidert med sin fjerde utgave i 2014, og her er blant annet langt bedre illustrasjoner enn i den gamle versjonen.

Denne oversettelsen av en god, dansk lærebok er et greit alternativ for den som måtte ønske å lese faget på norsk. En fordel er at man får både dermatologi og venerologi i én og samme bok. Lærebokanbefalingene vi gir til våre studenter i Trondheim, forblir uendret: først og fremst den engelske læreboken i dermatologi av Weller, Hunter, Savin og Dahl, alternativt læreboken til Gawkrodger og Ardern-Jones, i tillegg til den norske læreboken i venerologi av Moi og Maltau.

Anbefalte artikler