Siden sist

Artikkel

På Twitter har Lars Duvalands artikkel Når leger finner narkotika vært hyppigst delt og sett, sammen med Are Breans leder om medisinske myter.

«Myth-busters, denne gangen fra @Tidsskriftet:»

@ThereseUtgard

Også portrettintervjuet med Sidsel Gilbert har fått mye oppmerksomhet i sosiale medier.

«Les dette nydelige og kloke portrettintervjuet med psykiater Sidsel Gilbert. Via @Tidsskriftet»

@nordhjerte

Mest delt på Facebook har utvilsomt vært fortellingen til prest Karen Onshuus – Å overbringe en vond beskjed – som via Facebook har nådd ut til 19 824 personer og totalt fått 260 likes, kommentarer og delinger.

Som et resultat av god spredning i sosiale medier er også denne den mest leste artikkelen på tidsskriftet.no de to siste ukene.

Anbefalte artikler