Tor Atle Rosness Om forfatteren
Artikkel

I USA er forekomsten av hjerneslag hos mennesker over 65 år gått ned de siste tiårene.

Illustrasjonsfoto: Sciencephoto/NTB scanpix

I en studie som omfattet over 14 000 personer i fire byer i USA, ble det i perioden 1987 – 2011 registrert litt over 1 000 nye tilfeller av hjerneslag, hvorav nesten 90 % var iskemiske (1). Aldersjusterte insidensrater for en tiårsperiode var 0,69 (95 % KI 0,59 – 0,81) i aldersgruppen over 65 år og 0,97 (95 % KI 0,76 – 1,25) for dem under 65 år. Samlet gikk dødeligheten etter hjerneslag ned for hver tiårsperiode med en hasardratio på 0,80 (95 % KI 0,66 – 0,91).

– Denne kohortstudien fra USA viser at forekomst av og dødelighet ved hjerneslag er synkende, og at dødeligheten særlig går ned hos yngre personer som rammes av hjerneslag, sier Brynjar Fure, forskningsleder ved Kunnskapssenteret og overlege ved Seksjon for hjerneslag, Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus.

– Årsaken til dette kan være at vi i dag, som resultat av bedret risikofaktorkontroll, ser mildere hjerneslag. I tillegg kan behandling i slagenheter og reperfusjonsbehandling ha bidratt, sier han. – Slagenheter har tradisjonelt vektlagt klassiske slagutfall som lammelser og afasi. Denne studien viser at det er viktig å utvikle rehabiliteringstilbudet til de stadig flere yngre som overlever hjerneslag med tilsynelatende små eller usynlige utfall, men som likevel får dårligere livskvalitet og nedsatt arbeidsevne, sier Fure

Anbefalte artikler