Ny viten om nevrodegenerative mekanismer

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Både RNA og proteiner synes å bidra til celledød ved frontotemporal demens og amyotrofisk lateral sklerose

Illustrasjonsfoto: Sciencephoto/NTB scanpix

Ved frontotemporal demens og amyotrofisk lateral sklerose er det overlappende genetiske og patologiske forhold, og tilstandene kan opptre samtidig. Det er vist at et økt antall repetisjoner av GGGGCC i den åpne leserammen på kromosomregion 9p21 (C9orf72) er den vanligste årsak til både arvelig amyotrofisk lateral sklerose og frontotemporal demens. Nå har engelske og tyske forskere studert hvordan denne mutasjonen fører til celledød i Drosophila (1).

Forskerne utviklet in vitro- og in vivo-modeller for å undersøke om det var de repeterende RNA-transkriptene i seg selv eller syntetiserte proteiner som var toksiske. Mutasjonen førte til nevrodegenerasjon hos voksne bananfluer, mediert av proteiner som inneholdt poly-(glysin-arginin) og poly-(prolin-arginin).

– I denne studien blir det vist at dipeptidproteiner bidrar til celledød ved mutasjon i C9orf72, sier professor Ole-Bjørn Tysnes, avdelingssjef ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus. – Men resultatene utelukker ikke at også toksisk RNA bidrar til celledød, noe andre studier har vist. Graden av bidrag kan variere, noe som kan føre til forskjellige fenotyper av sykdommene, sier han.

– Personer med denne mutasjonen vil svært ofte ha et overlappende syndrom med symptomer på begge tilstander, men hvor den ene dominerer. Interessant er det at ekspansjon av GGGGCC-repetisjon også kan finnes ved sporadiske former for amyotrofisk lateral sklerose. I hvilken grad den da bidrar til sykdommen er usikkert, og det er også usikkert om tilstanden kan arves av etterkommere av den som har sporadisk sykdom med denne mutasjonen.

Studien er viktig for forståelsen av effekten av C9orf72-mutasjonen og vil kunne danne grunnlag for behandlingsstudier, sier Tysnes.

Anbefalte artikler