FORSIDEN

Artikkel

Illustrasjon © Miss Boo Illustration

Vi leger er ofte gode på det lille perspektivet, på molekyler, celler og organer. «Ikke kom for nær,» sa en gang en pasient til meg, «det er bare på litt avstand du ser hele meg.»

Anbefalte artikler