Gruppeterapiens trivielle liv

Jon Geir Høyersten Om forfatteren
Artikkel

Fiske, Anne

Gruppa

96 s, ill. Oslo: No Comprendo Press, 2014. Pris NOK 250

ISBN 978-82-8255-35-2

Denne boken har layout og design som en bildebok for barn. Hele fremstillingen er da også gjennomført naivistisk, nemlig en tegneserieroman med litt manierte, klosset tegnede skikkelser. Det har likevel neppe vært noe ideal å leve opp til den frodighet og umiddelbarhet som ellers kjennetegner barnetegninger.

Tema og innhold er løpende utsagn i en gruppe for personer med lettere sosial angst. Det er beskrivelser av allehånde dagligdagse, praktiske situasjoner og temaer, dels med lederens mer eller mindre terapeutiske kommentarer. Selve stemningsrapporten fra gruppeterapi er representativ – og gjenkjennelig for noen hver fra dagsprogrammer i f.eks. psykiatriske avdelinger. Vi leser om hovedpersonens noe anstrengte forhold til moren, og om hvorledes gruppestøtte kan hjelpe til å treffe valg i livet. Og hva så?!

I og med at Tidsskriftet har ønsket denne boken anmeldt kan det formodes at selve tittelen kunne gi bud om, eller formidle ett og annet innsiktsfullt om gruppedynamikk og -prosesser, rimeligvis også av interesse for leger. Så kan knapt sies å være tilfelle. Dertil representerer boken i alt vesentlig en litt for hverdagslig «brukerrapport» uten større vyer. Noen informasjon, enn si reklame om gruppeterapi som terapialternativ for enkelte, gir boken knapt. Det «naivistiske» ved prosjektet kunne ellers ha representert et medium for både underfundige og innsiktsfulle aspekter ved gruppeprosesser og relasjoner. Alt i alt vil nok denne boken, med sin form, fortrinnsvis finne gjenklang hos kolleger som i tillegg til å fordype seg i Tidsskriftet, har spesiell sans for sjangeren tegneserieromaner.

Anbefalte artikler