Best som muntlig fortelling

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Krumsvik, Rune Johan

  Forskingsdesign og kvalitativ metode

  Ei innføring. 187 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2014. Pris NOK 299

  ISBN 978-82-450-1460-0

  Denne boken er, ifølge forordet, skrevet som en innføring for studenter som vil bruke kvalitativ forskningsdesign i sin bacheloroppgave. Hvilken relevans kan den ha for Tidsskriftets lesere? Bildet på forsiden viser en ung kvinne som får håret frisert. I bildet er det også et speilbilde som reflekterer de uskarpe konturene av kvinnen og hennes frisør. Omslaget hinter om at boken byr på dybde og kompleksitet, for flere enn ferske forskerspirer.

  Hovedpoenget er at en god forskningsdesign har koherens mellom det teoretiske rammeverket, studiens mål, forskningsspørsmålene, metodene, forskningsetiske hensyn og spørsmål om validitet. Forfatteren tar for seg disse elementene etter tur. Å forklare nybegynnere hvordan epistemologi, metodologi og metode henger sammen i en vellykket forskningsdesign er et ambisiøst prosjekt. Hvordan lykkes han med dette?

  Diskusjon av egenarten til kvalitativ forskning tar mye plass, både i introduksjonen og i et langt og noe ufokusert kapittel om forskningsmål og teoretiske rammeverk. Her viser forfatteren også hvordan kvalitativ og kvantitativ forskning kan utfylle hverandre i mange prosjekter. Kapitlet om metoder er derimot kort, og studenter vil trenge mer utfyllende litteratur om den metoden de velger til sitt prosjekt.

  Jeg ser for meg Krumsvik som en dyktig og inspirerende foreleser for studentene sine. Han har mange gode eksempler og historier, viser videoer og bruker kunnskapsquiz. Boken virker nesten som en nedtegnelse av en slik (ord)rik muntlighet, med lange resonnementer og mange gjentakelser. I den skriftlige formen skulle teksten vært strammet inn, og det burde vært flere avsnitt, undertitler, tabeller, rammer og bokser – slik at fortellingen ble tydeligere ordnet etter tema og de viktige poengene fremhevet.

  For meg som er håndlanger på universitetet, bød boken på både nyttige tips, nikk til kjente stemmer i den kvalitative litteraturen og uenige kommentarer i margen. For de fleste bachelorstudenter vil mye av innholdet være helt nytt, og de vil trenge at fortelleren tar dem fastere under armen gjennom forskningsprosessen. Det er en kunst å forklare tydelig uten at kompleksiteten forsvinner ut av blikket.

  Hvordan henger epistemologi, metodologi og metode sammen? For den som vil ha en strammere diskusjon av dette, anbefaler jeg artikkelen nedenfor (1).

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media