Provosert abort

Bjørn Hofmann Om forfatteren
Artikkel

Birkler, Jacob

Bogen om provokeret abort

Perspektiver og utfordringer. 136 s, ill. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2014. Pris DKK 200

ISBN 978-87-17-04368-8

Dette er boken om abort som alle burde lese. Målgruppen er en bred leserskare – fra leg til lærd – fra overbevist forkjemper til innbitt motstander. Dersom du mener å ha vanntette argumenter for ditt abortsyn etter å ha lest denne boken, har du neppe forstått dens innhold – uansett hvilket syn du har.

Jacob Birkler er utdannet i filosofi og psykologi og har vært leder av Det Etiske Råd i Danmark siden 2011. Han starter med en nyttig oversikt over abortens historie, lovgiving og praksis. Deretter presenteres ulike argumenter og perspektiver på provosert abort. Her viser Birkler blant annet hvor ladet språket om abort er, og hvor viktig det er hvilke ord vi bruker. I det tredje kapitlet får vi en oversikt over de viktigste etiske utfordringene knyttet til abort: abortgrenser, abortpress, fosterreduksjon, livstegn ved senabort, fostre til forskning, håndtering av fostermateriale og grensen mellom abort og tidlig fødsel. Det fjerde og siste kapitlet handler om fremtidens utfordringer, slik som ved ny fosterdiagnostikk, kunstige livmødre og normalitetens grenser.

Språket er enkelt og klart. Fremstillingene er balanserte. Det finnes mange debattbøker om abort, men de fleste er farget av bestemte og ofte fastlåste syn. Denne boken gir en god oversikt og viser svakhetene ved de vanligste syn og argumenter. Noen ganske få steder skjærer Birkler ut av sin beskrivende og nøytrale rolle og bruker begreper som ifølge ham selv er verdiladede og ledende. Noen vil ganske sikkert også savne informasjon om, og drøftinger av alternativer, slik som adopsjon. Men det er detaljer.

Denne lille boken om provosert abort får frem hvor sammensatt og komplekst spørsmålet om abort er: som en uløselig gordisk knute, der ethvert ståsted i debatten har en angripelig bakside. Abort reiser en rekke vanskelige spørsmål, som vi ikke enkelt kan regulere oss bort fra, skriver Birkler. En åpen debatt, der vi anerkjenner svakheten i vårt eget standpunkt og anerkjenner styrken i andres argumenter, er en forutsetning for at vi klarer å møte de utfordringene som ny fosterdiagnostikk og ny reproduksjonsteknologi gir. Derfor er dette en bok det er verdt å lese.

Anbefalte artikler