Oversiktlig håndbok i kardiotorakal intensivmedisin

Bjørnar Grenne Om forfatteren
Artikkel

Smith, Robyn

Higgins, Michael

Macfie, Alistair

Cardiothoracic critical care

379 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2014. Pris GBP 40

ISBN 978-0-19-969295-8

Denne håndboken føyer seg inn i serien Oxford Specialist Handbooks. Innhold og form gjør den godt egnet for relativt ferske leger som jobber med intensivpasienter med hjerte- og thoraxsykdom. Pocketformatet passer fint i frakkelommen.

De 32 kortfattede kapitlene er inndelt i fire hoveddeler. Et fyldig stikkordregister gjør det lett å slå opp. Hvert kapittel avsluttes med noen utvalgte referanser for utdypende lesning. Det er et rikt antall tabeller og oppsummeringsbokser i punktlisteformat. Utvalgte emner er illustrert, men gjennomgående har forfatterne prioritert tabeller fremfor illustrasjoner.

Forfatterne gir en oppsummerende innføring i tidlig postoperativ håndtering i den første delen. Først vektlegger de forventet forløp og varselsignaler som krever ekstra oppmerksomhet. Deretter omtaler de vanlige problemstillinger og komplikasjoner.

I den andre delen omtaler de på en oversiktlig måte normale postoperative responser i de ulike organsystemene og de vanligste organspesifikke problemstillingene.

Søkelyset er rettet mot spesielle pasientgrupper i del tre: pasienter med thoraxsykdom, voksne pasienter med medfødt hjertefeil, obstetriske pasienter med hjertesykdom, pasienter med terapiresistent hjertesvikt og hjertetransplanterte pasienter.

Fjerde del er en forholdsvis grundig innføring i sentrale behandlinger og prosedyrer. I likhet med boken for øvrig, forutsettes basal forhåndskunnskap, men kapitlene inneholder en ganske fyldig omtale av mekanismer, indikasjoner og en rekke nyttige, praktiske råd basert på internasjonale retningslinjer, litteratur og ikke minst forfatternes erfaringer. I all hovedsak er behandlingsanbefalingene overførbare til norsk praksis. Denne delen kunne etter min mening blitt enda bedre med flere illustrasjoner. Jeg kunne også ønsket noe fyldigere omtale av mekanisk sirkulasjonsstøtte.

Alt i alt er boken en rask referanseguide som dekker de aller fleste sentrale kliniske problemstillingene. Forfatterne gir kortfattede forklaringer om mekanismer, men dette er ingen utdypende lærebok, og det forutsettes grunnleggende kunnskap i intensivmedisin, kardiologi og thoraxkirurgi. Hovedstyrken ligger i lett tilgjengelig informasjon med ganske omfattende og gode praktiske anbefalinger.

Anbefalte artikler