I dette nummeret
NO IMAGE
05.01.2006
Tidsskriftet 125 år – speil og messingskrin Det første nummer av Tidsskriftet – som den gang het Tidsskrift for praktisk Medicin – utkom 1. januar 1881. Med nr. 1/2006 markerer vi at Tidsskriftet er...
NO IMAGE
10.12.2002
Legerolle og legekultur Kollegialiteten leger imellom er under press. Samtidig strever mange leger med balansen mellom arbeid og familie. Hvordan står det til med legerollen ved utgangen av 2002?...
NO IMAGE
30.11.2002
Laparoskopisk reseksjon av lever Leverreseksjon er etablert behandling hos selekterte pasienter med lokalisert sykdom i leveren. En gjennomgang av de siste års behandlingsresultater fra...
NO IMAGE
20.11.2002
Forskningsmetoder Temaserien om forskningsmetode avsluttes med artikler om bruk av personopplysninger og taushetsplikt, samt en kort innføring i nytte-kostnads-analyser. Personopplysninger brukt i...
NO IMAGE
10.11.2002
Ultralyd ved inflammatorisk tarmsykdom Transabdominal ultralydundersøkelse kan gi meget detaljert informasjon ved inflammatorisk tarmsykdom, men er fortsatt bare et supplement til mer avanserte...
NO IMAGE
30.10.2002
Registerforskning Norge har helseregistre av svært høy kvalitet. Dette gir gode muligheter for medisinsk forskning, særlig når opplysningene brukes sammen med biologiske data og helseundersøkelser...
NO IMAGE
20.10.2002
Forskningsmetoder Tidsskriftet starter en artikkelserie om metoder i klinisk og epidemiologisk forskning til hjelp for leger og studenter som vil komme i gang med forskningsaktiviteter. Grundig...
NO IMAGE
10.10.2002
Infeksjoner og sykehjem Forekomst av infeksjoner, kontroll av importinfeksjoner og bruk av antibiotika er undersøkt ved norske sykehjem. Disse undersøkelsene tyder på at infeksjoner er et vel så...
NO IMAGE
30.09.2002
Schizofreni Temaserien om schizofreni avsluttes med artikler om barn, vold og etikk. Schizofreni hos en av foreldrene påvirker barns oppvekstsituasjon i varierende grad, og risikoen for å utvikle...
NO IMAGE
20.09.2002
Hørselsscreening av nyfødte Universell hørselsscreening av nyfødte kan nå utføres på en enkel og nøyaktig måte. Barn med hørselstap kan dermed diagnostiseres tidligere. Dermed vinnes verdifull tid...