Les mer om ...

Artikkel

Hypotyreose

Tidsskriftet starter i dette nummer en artikkelserie om thyreoideaforstyrrelser, hvorav hypotyreose er den vanligste. Oppmerksomheten rundt hypotyreose har økt både hos leg og lærd. Det er bra, for denne sykdommens lite spesifikke symptomer kan gjøre at den kan glemmes som aktuell differensialdiagnose. Men oppmerksomheten har også ført til overdiagnostisering og overbehandling.

Hypotyreose

Hypotyreose – mangfoldig klinisk bilde

Behandling av hypotyreose

”Subklinisk” thyreoideasykdom

Spleiselag med næringslivet

Mye tyder på at Norge kan få sitt første senter for positronemisjonstomografi (PET) hvis Helsedepartementet går inn i et spleiselag med Norges forskningsråd og Amersham-konsernet. Dette gir norsk medisinsk forskning muligheter, men er ikke uproblematisk.

Farlige forbindelser

PET – diagnostisk drømmemaskin, men rådyr fornøyelse

Prioritering må bygge på dokumentasjon

Norge uten PET – en B-nasjon i kreftbehandling?

Legetjenester på Internett

Leger tilbyr tjenester på Internett. I den forbindelse er det viktig å være klar over hvilke rettsregler som kan komme til anvendelse ved slik legevirksomhet.

Legetjenester på Internett – hva sier lov og rett?

Forskningsformidling

Å formidle medisinske forskningsresultater er krevende. Informasjon er aldri bare nøytral overføring av fakta, selv ikke når det er snakk om forskningsresultater. Informasjon tolkes alltid av mottaker og settes i en kontekst. Det krever trening å skulle formidle slik informasjon på en måte som er meningsfull for pasienter.

Kommunikativa problem i den evidensbaserade medicinen

Overvekt og fedme

En oppfølgingsstudie over 20 år viser at kroppsmasseindeks som ung og foreldrenes kroppsmasseindeks har betydning for kroppsmasseindeks i voksen alder og sannsynligheten for å utvikle overvekt og fedme.

Stabilitet i kroppsmasseindeks fra ungdom til voksen

Livsviktige litteratursøk

En frisk forsøksperson døde i et forskningsprosjekt i juni 2001. Flere granskingskommisjoner ble nedsatt, og det ble i ettertid reist kritikk mot litteratursøket som underbygde forsøksprotokollen. Manglende kompetanse i litteratursøk kan altså ha bidratt til den tragiske hendelsen.

Litteratursøk – liv eller død?

Anbefalte artikler