Les mer om ...

Artikkel

Funksjonelle lidelser

Nakkeslengskade (whiplash) og fibromyalgi er omdiskuterte medisinske diagnoser. Kunnskapsgrunnlaget for disse tilstandene er fortsatt sparsomt, og flere forklaringsmodeller er foreslått.

Kontroversielle diagnoser aktualiserer spørsmålet om valg og bruk av referanser for oversiktsartikler. Slike valg kan være avgjørende for konklusjon og klinisk praksis.

Beslutningsstøtte

Nakkeskader med whiplashmekanisme – et psykosomatisk perspektiv

Kronisk nakkeslengsyndrom – en oversikt

Fibromyalgi – en oppdatering

Karsykdom i hjertet

Koronar angioplastikk hos 136 pasienter i alderen 70 – 83 år med invalidiserende angina pectoris gav god og vedvarende symptomatisk effekt hos de fleste, men 23 % måtte behandles på ny det første året. 88 % av pasientene var i live fire år etter behandlingen, viser en studie fra Møre og Romsdal.

En analyse av alle pasienter innlagt i sykehus i Hamar for akutt hjerteinfarkt i 1982 – 84 og 1997 – 99 gir holdepunkter for at observert reduksjon i dødelighet kan tilskrives nye behandlingsmetoder.

Koronar angioplastikk hos eldre pasientar

Reduksjon i dødelighet etter akutt hjerteinfarkt

Karsykdom i hjernen

Stereotaktisk bestråling (strålekniv eller gammakniv) gav eliminasjon av cerebrale karmalformasjoner hos 77 % innen tre år etter behandling. Det viser en undersøkelse blant 85 pasienter ved Haukeland Sykehus.

Behandling av arteriovenøse misdannelser i hjernen

Stereotaktisk strålekirurgi av cerebrale arteriovenøse malformasjoner

Gastroøsofageal refluks

En ny metode for forsterking av nedre oesophagussfinkter ved hjelp av endoskopisk sutur beskrives.

Endoskopisk cardiaplastikk – en ny behandlingsmetode ved gastroøsofageal reflukssykdom

Helse i en annen del av verden

Den gjennomsnittlige levealder i den indiske delstaten Kerala nærmer seg den vi har i Norge. De største helseproblemene er knyttet til diarésykdommer, infeksjoner, anemi og blindhet.

Frivillige organisasjoner gjør en stor innsats for å gi alle tilgang til helsetjenester i Ecuador, der fattigdom disponerer for bl.a. malaria, denguefeber og HIV-infeksjon.

Kvinner, kunnskap og helse i Kerala

Infeksjon og korrupsjon - sykdom og syk økonomi i Ecuador

Fødefabrikken i Guayaquil- samlebånd for 33 000 nyfødte

Illegal abort - vanligste årsak til misdannelser i Ecuador

Anbefalte artikler