Les mer om ...

Artikkel

Temaserien om røyking fortsetter . . .

To artikler i dette nummeret viser hvordan befolkningen ble informert om tobakk og røyking for bare noen tiår siden. Det er tankevekkende hva både den populære helselitteraturen og reklamen formidlet.

Nikotinavhengighet – medisinsk-biologiske forhold

Røyking i den populære helselitteraturen i årene 1940 – 60

Hva kommuniserte norsk tobakksindustri til forbrukerne i reklamen?

Ny behandling av aortaaneurismer

Rikshospitalet har evaluert behandlingsresultatene etter endovaskulær stentgraftbehandling av abdominale aortaaneurismer. Det er ulike syn på hvordan disse resultatene skal tolkes, og ikke minst på hvilke konsekvenser dette bør få for behandlingstilbudet.

Endovaskulær behandling av aortaaneurismer

Behandling av aortaaneurisme – ny eller gammel metode?

Endovaskulær stentgraftbehandling av abdominale aortaaneurismer

Hjerte-lunge-redning

Nye internasjonale retningslinjer for basal og avansert hjerte-lunge-redning presenteres og diskuteres.

Nye retningslinjer for basal og avansert hjerte-lunge-redning av voksne og barn

Spiseforstyrrelser – hvor skal pasientene behandles?

Alvorlige spiseforstyrrelser er et stort helseproblem, men det er uenighet om på hvilket nivå i helsetjenesten pasientene skal behandles. Dessuten er langtidseffekten av ulike behandlingsformer mangelfullt dokumentert. Ny kunnskap om behandling av pasienter med spiseforstyrrelser bidrar til å bedre beslutningsgrunnlaget på dette området.

Spiseforstyrrelser – en utfordring for neste nivå?

Behandling av bulimia nervosa – resultater fra Modum Bads Nervesanatorium

Spiseforstyrrelser – hvordan bør behandlingen organiseres?

Legeforeningen – faglig forening eller fagforening?

Legeforeningens landsstyremøte 2001 hadde dette som et hovedtema. Henrik Hofgaard, en av hovedinnlederne på møtet, synes faget har for liten plass i foreningen og at fagforeningsdelen får for mye oppmerksomhet. En grunn til dette er at spesialforeningene ikke tas med i beslutningsprosessen i Legeforeningen, mener han.

Munnrapp ortoped med fag på tungespissen

Anbefalte artikler