()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Ultralyd ved inflammatorisk tarmsykdom

  Ultralyd ved inflammatorisk tarmsykdom

  Transabdominal ultralydundersøkelse kan gi meget detaljert informasjon ved inflammatorisk tarmsykdom, men er fortsatt bare et supplement til mer avanserte bildediagnostiske metoder.

  Hvilken plass har ultralyd-undersøkelse ved inflamma-torisk tarmsykdom?

  Ultrasonografi ved inflammatoriske tarmsykdommer – foreløpige erfaringer

  Røykeavvenning

  Røykeavvenning

  Røykeslutt er det mest kostnadseffektive forebyggende tiltak mot hjerte- og karsykdommer som finnes. I hvilken grad benytter fastleger røykeintervensjon blant sine pasienter? Dette er tema i en undersøkelse som presenteres. I tillegg omtales både medikamentelle og ikke-medikamentelle tiltak.

  Røykeintervensjon og hindringer for dette blant fastleger i Vest-Agder

  Bupropion som hjelpemiddel for røykeavvenning

  Røyketelefonen og endret røykeatferd

  Forskningsmetoder

  Forskningsmetoder

  Temaserien om forskningsmetoder fortsetter med artikler om kontrollerte kliniske forsøk, pasient-kontroll-studier og kohortstudier. Dessuten omtales de norske 40-åringsundersøkelsene.

  Kontrollerte kliniske forsøk – jakten på sann effekt av behandling

  Analytisk epidemiologi – pasient-kontroll- og kohortstudier

  40-åringsundersøkelsene – 400 000 menn og kvinner har møtt opp

  Godkjenning av legemidler

  Godkjenning av legemidler

  Legemidler må godkjennes for å kunne omsettes i Norge. Dersom kostnader til legemidler skal kunne refunderes av det offentlige, må de i tillegg gjennom ytterligere en vurdering.

  Refusjon av legemidler – en internasjonal hodepine

  Vurderinger av refusjonssøknader for nye legemidler

  Godkjenning av legemidler i Norge

  Biomedisinens teorigrunnlag

  Biomedisinens teorigrunnlag

  På bakgrunn av Tidsskriftets artikkelserie om funksjonelle lidelser tidligere i 2002 reises kritiske spørsmål om biomedisinens teorigrunnlag.

  Begrepet «funksjonelle lidelser» vitner om biomedisinens dysfunksjonelle teorigrunnlag

  Medicon Valley

  Medicon Valley

  Øresunds-regionen skal bli motoren i et nordisk samarbeid innen bioteknologi, der også de baltiske landene skal trekkes inn. Målet er å styrke forskning og vekst innen biomedisin, bioinformatikk, genteknologi og bioteknologi.

  Norden og Baltikum går sammen om bioteknologi

  Svenske stamceller i norske hender

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media