Les mer om ...

Artikkel

Ultralyd ved inflammatorisk tarmsykdom

Transabdominal ultralydundersøkelse kan gi meget detaljert informasjon ved inflammatorisk tarmsykdom, men er fortsatt bare et supplement til mer avanserte bildediagnostiske metoder.

Hvilken plass har ultralyd-undersøkelse ved inflamma-torisk tarmsykdom?

Ultrasonografi ved inflammatoriske tarmsykdommer – foreløpige erfaringer

Røykeavvenning

Røykeslutt er det mest kostnadseffektive forebyggende tiltak mot hjerte- og karsykdommer som finnes. I hvilken grad benytter fastleger røykeintervensjon blant sine pasienter? Dette er tema i en undersøkelse som presenteres. I tillegg omtales både medikamentelle og ikke-medikamentelle tiltak.

Røykeintervensjon og hindringer for dette blant fastleger i Vest-Agder

Bupropion som hjelpemiddel for røykeavvenning

Røyketelefonen og endret røykeatferd

Forskningsmetoder

Temaserien om forskningsmetoder fortsetter med artikler om kontrollerte kliniske forsøk, pasient-kontroll-studier og kohortstudier. Dessuten omtales de norske 40-åringsundersøkelsene.

Kontrollerte kliniske forsøk – jakten på sann effekt av behandling

Analytisk epidemiologi – pasient-kontroll- og kohortstudier

40-åringsundersøkelsene – 400 000 menn og kvinner har møtt opp

Godkjenning av legemidler

Legemidler må godkjennes for å kunne omsettes i Norge. Dersom kostnader til legemidler skal kunne refunderes av det offentlige, må de i tillegg gjennom ytterligere en vurdering.

Refusjon av legemidler – en internasjonal hodepine

Vurderinger av refusjonssøknader for nye legemidler

Godkjenning av legemidler i Norge

Biomedisinens teorigrunnlag

På bakgrunn av Tidsskriftets artikkelserie om funksjonelle lidelser tidligere i 2002 reises kritiske spørsmål om biomedisinens teorigrunnlag.

Begrepet «funksjonelle lidelser» vitner om biomedisinens dysfunksjonelle teorigrunnlag

Medicon Valley

Øresunds-regionen skal bli motoren i et nordisk samarbeid innen bioteknologi, der også de baltiske landene skal trekkes inn. Målet er å styrke forskning og vekst innen biomedisin, bioinformatikk, genteknologi og bioteknologi.

Norden og Baltikum går sammen om bioteknologi

Svenske stamceller i norske hender

Anbefalte artikler