()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Hørselsscreening av nyfødte

  Hørselsscreening av nyfødte

  Universell hørselsscreening av nyfødte kan nå utføres på en enkel og nøyaktig måte. Barn med hørselstap kan dermed diagnostiseres tidligere. Dermed vinnes verdifull tid til hørselshabilitering og taleutvikling.

  Konsekvensrike kortslutninger

  Universell hørselsscreening av nyfødte med otoakustiske emisjoner

  Screening for medfødt hørselstap – en pilotstudie

  Tidlig diagnose av døvhet og alvorlig hørselstap

  Tilpasningsdyktige bakterier

  Tilpasningsdyktige bakterier

  Vancomycinresistente Staphylococcus aureus ble påvist i juni 2002. Dette er bekymringsfullt og understreker nødvendigheten av å fortsette arbeidet med å forebygge etablering og spredning av antibiotikaresistente bakterier.

  En siste skanse faller?

  Forenklet påvisning av proteinuri

  Forenklet påvisning av proteinuri

  Kvantitering av proteinuri kan nå gjøres med en tilfeldig urinprøve i stedet for ved oppsamling av døgnurin.

  Protein-kreatinin-ratio – en enkel metode for vurdering av proteinuri i klinisk praksis

  Privatpraktiserende spesialister

  Privatpraktiserende spesialister

  Folks bruk av privatpraktiserende spesialister varierer sterkt. Variasjonene henger mer sammen med tilgjengelighet til tjenestene enn med pasientens helsetilstand. Dette er en utfordring bl.a. for de nye helseforetakene som ønsker å inkludere de private spesialistene i sitt tilbud til befolkningen.

  Kan spesialistene brukes bedre?

  Befolkningens bruk av spesialisthelsetjenester

  Behandling av schizofreni

  Behandling av schizofreni

  Psykoterapi kan ikke erstatte behandling med antipsykotisk medikasjon. Men antipsykotisk medikasjon alene er ikke tilstrekkelig behandling. Pasientene trenger integrerte og omfattende behandlingsopplegg.

  Medikamentell behandling av schizofreni

  Har individuell psykoterapi noen plass i behandlingen av schizofreni?

  Nye avtaler for sykehuslegene

  Nye avtaler for sykehuslegene

  De sentrale forhandlingene om lønns- og arbeidsvilkår for sykehuslegene er avsluttet, men ressurskrevende lokale, foretaksvise forhandlinger gjenstår.

  Ett steg videre mot nye sykehusavtaler

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media