Les mer om ...

Artikkel

Hørselsscreening av nyfødte

Universell hørselsscreening av nyfødte kan nå utføres på en enkel og nøyaktig måte. Barn med hørselstap kan dermed diagnostiseres tidligere. Dermed vinnes verdifull tid til hørselshabilitering og taleutvikling.

Konsekvensrike kortslutninger

Universell hørselsscreening av nyfødte med otoakustiske emisjoner

Screening for medfødt hørselstap – en pilotstudie

Tidlig diagnose av døvhet og alvorlig hørselstap

Tilpasningsdyktige bakterier

Vancomycinresistente Staphylococcus aureus ble påvist i juni 2002. Dette er bekymringsfullt og understreker nødvendigheten av å fortsette arbeidet med å forebygge etablering og spredning av antibiotikaresistente bakterier.

En siste skanse faller?

Forenklet påvisning av proteinuri

Kvantitering av proteinuri kan nå gjøres med en tilfeldig urinprøve i stedet for ved oppsamling av døgnurin.

Protein-kreatinin-ratio – en enkel metode for vurdering av proteinuri i klinisk praksis

Privatpraktiserende spesialister

Folks bruk av privatpraktiserende spesialister varierer sterkt. Variasjonene henger mer sammen med tilgjengelighet til tjenestene enn med pasientens helsetilstand. Dette er en utfordring bl.a. for de nye helseforetakene som ønsker å inkludere de private spesialistene i sitt tilbud til befolkningen.

Kan spesialistene brukes bedre?

Befolkningens bruk av spesialisthelsetjenester

Behandling av schizofreni

Psykoterapi kan ikke erstatte behandling med antipsykotisk medikasjon. Men antipsykotisk medikasjon alene er ikke tilstrekkelig behandling. Pasientene trenger integrerte og omfattende behandlingsopplegg.

Medikamentell behandling av schizofreni

Har individuell psykoterapi noen plass i behandlingen av schizofreni?

Nye avtaler for sykehuslegene

De sentrale forhandlingene om lønns- og arbeidsvilkår for sykehuslegene er avsluttet, men ressurskrevende lokale, foretaksvise forhandlinger gjenstår.

Ett steg videre mot nye sykehusavtaler

Anbefalte artikler