Les mer om ...

Artikkel

Funksjonelle lidelser

En artikkelserie om funksjonelle lidelser starter i dette nummer av Tidsskriftet. Begrepet omfatter somatiske symptomer uten diagnostiserbar organsykdom. Men de funksjonelle lidelsene er slett ikke så ubestemte som de kan se ut ved første blikk. Med riktig behandlingsstrategi og ikke minst et godt lege-pasient-forhold kan mye gjøres.

Somatisering – en dårlig diagnose

Lege-pasient-forholdet ved funksjonelle lidelser

Hypokondri og kognitiv terapi

Den somatiserende pasient i det moderne samfunn

Behandling av hårcelleleukemi

Cladribin er etablert som standardbehandling for hårcelleleukemi, men langtidseffekten av behandlingen er ikke tidligere kjent. En studie fra Rikshospitalet viser langvarig remisjon etter cladribinbehandling.

Hårcelleleukemi behandlet med cladribin

Antidotberedskap i Norge

Antidoter er legemidler som primært brukes for å motvirke effektene av toksiske agenser. De utgjør en viktig del av behandlingen ved forgiftninger. En undersøkelse over lagerhold av antidoter ved landets sykehus viser at situasjonen ikke er tilfredsstillende.

Antidotberedskap i Norge

Sentermodellen ved ”RIT 2000” er umoderne

Det sier avdelingsoverlege Sven Erik Gisvold, som intervjues i dette nummeret. Dessverre har lokaliseringsdebatten stengt for de grunnleggende spørsmål om hva som er den mest hensiktsmessige organiseringen av et nytt sykehus.

Ny vår for supert sykehus – hvis bare sentermodellen skrinlegges…

Individuell styring av tiopurinbehandling

Cytostatika er tradisjonelt blitt administrert med doseringsregimer nær opp mot det toksiske. Interindividuelle variasjoner i metabolismen av tiopuriner gjør at samme dose kan være subterapeutisk for én pasient og livstruende for en annen. Ved hjelp av fenotyping eller genotyping er det nå mulig å identifisere pasienter med defekt tiopurinmetabolisme, for så å justere dosen for å unngå toksisitet.

Nye styringsverktøy for tiopuriner i leukemi- og transplantasjonsbehandling

Anbefalte artikler