()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Forskningsmetoder

  Forskningsmetoder

  Temaserien om forskningsmetode avsluttes med artikler om bruk av personopplysninger og taushetsplikt, samt en kort innføring i nytte-kostnads-analyser.

  Personopplysninger brukt i medisinsk forskning

  Unntak fra taushetsplikten ved visse forskningsprosjekter

  Helseøkonomi – kort innføring i nytte-kostnads-analyser

  Måling av feber hos barn

  Måling av feber hos barn

  En sammenlikning av infrarød tympanisk termometri med digitalt rektaltermometer viser at øretermometeret har en del klare fordeler fremfor et rektalmål. På den annen side er det lite sensitivt med henblikk på å avsløre feber hos barn i en travel klinisk hverdag.

  Måling av feber hos barn – er metoden infrarød tympanisk øremåling god nok?

  Effekter av astmaopplæring

  Effekter av astmaopplæring

  Pasientopplæring av astmatikere på en lungeklinikk har flere viktige effekter – til en lav kostnad vurdert i et samfunnsøkonomisk perspektiv.

  Effekter av astmaopplæring i en randomisert, kontrollert undersøkelse

  Dagkirurgisk laparoskopisk fundoplikasjon

  Dagkirurgisk laparoskopisk fundoplikasjon

  En gjennomgang av resultatene fra laparoskopiske fundoplikasjoner utført som dagkirurgi på pasienter med gastroøsofageal reflukssykdom viser at behandlingsformen er trygg og godt tolerert av et flertall av pasientene.

  Dagkirurgisk laparoskopisk fundoplikasjon for gastro- øsofageal reflukssykdom

  Psykiatrisk opplysningsfond

  Psykiatrisk opplysningsfond

  Gerd-Ragna Bloch Thorsen brenner for åpenhet omkring psykiske lidelser og for å formidle kunnskap til pasienter og deres pårørende.

  Blå sjeler gis håp i Gerd-Ragnas hus

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media