Les mer om ...

Artikkel

Forskningsmetoder

Temaserien om forskningsmetode avsluttes med artikler om bruk av personopplysninger og taushetsplikt, samt en kort innføring i nytte-kostnads-analyser.

Personopplysninger brukt i medisinsk forskning

Unntak fra taushetsplikten ved visse forskningsprosjekter

Helseøkonomi – kort innføring i nytte-kostnads-analyser

Måling av feber hos barn

En sammenlikning av infrarød tympanisk termometri med digitalt rektaltermometer viser at øretermometeret har en del klare fordeler fremfor et rektalmål. På den annen side er det lite sensitivt med henblikk på å avsløre feber hos barn i en travel klinisk hverdag.

Måling av feber hos barn – er metoden infrarød tympanisk øremåling god nok?

Effekter av astmaopplæring

Pasientopplæring av astmatikere på en lungeklinikk har flere viktige effekter – til en lav kostnad vurdert i et samfunnsøkonomisk perspektiv.

Effekter av astmaopplæring i en randomisert, kontrollert undersøkelse

Dagkirurgisk laparoskopisk fundoplikasjon

En gjennomgang av resultatene fra laparoskopiske fundoplikasjoner utført som dagkirurgi på pasienter med gastroøsofageal reflukssykdom viser at behandlingsformen er trygg og godt tolerert av et flertall av pasientene.

Dagkirurgisk laparoskopisk fundoplikasjon for gastro- øsofageal reflukssykdom

Psykiatrisk opplysningsfond

Gerd-Ragna Bloch Thorsen brenner for åpenhet omkring psykiske lidelser og for å formidle kunnskap til pasienter og deres pårørende.

Blå sjeler gis håp i Gerd-Ragnas hus

Anbefalte artikler