Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

Åslaug Flo

I dette nummeret

Nyheter

Erlend Hem
Tove Skjelbakken
Tor André Skjelbakken
Jan Ivar Røssberg
Åslaug Helland
Åslaug Helland
Ragnhild Ørstavik
Trine B. Haugen
Åslaug Helland
Trine B. Haugen
Ragnhild Ørstavik
Ragnhild Ørstavik
Ragnhild Ørstavik
Charlotte Haug
John Willy Haukeland
Kristian Bjøro
Olaug S. Lian
Steinar Westin

Medisin og vitenskap

Svein Kolmannskog
Trond Flægstad
Jon Helgestad
Marit Hellebostad
Bernward Zeller
Anders Glomstein
Hans Olav Kjøs
Tora M. Zimmer Lande
Ulrika Eriksson
Dag Nordhaug
Asbjørn Karevold
Rune Haaverstad
Bjørn Gjelsvik
Elisabeth Swensen
Per Hjortdahl
Ingeborg Rossow
Elisabet E. Storvoll
Hilde Pape
Syed Sajid Hussain Kazmi
Jon Otto Sundhagen
Tor Leif Flørenes
Andries Jan Kroese
Jørgen Junkichi Jørgensen
Terje Torgersen
Elisabeth Løvås
Tore Tofte
Gunvor Bentung Lygre
Vigdis Helland
Nils Roar Gjerdet
Lars Björkman
Trygve Holmøy
Morten Andreas Horn
Bodvar Vandvik
Nils Erik Gilhus

Perspektiv og debatt

Olav F. Münter Sellevold
Sigurd Fasting
Roar Stenseth
Sven Erik Gisvold
Sabina Fattah
Kathrine Helvig Johnsen
Ole Frithjof Norheim
Ola Dale
Pål Klepstad
Gunnar Bovim
Petter Gjersvik
Arne Åsberg
Raida Ødegaard
Erlend Hem
Ebba Wergeland

Aktuelt i foreningen

Torunn Janbu
Ellen Juul Andersen
Ellen Juul Andersen
Ellen Juul Andersen
Lise B. Johannessen

Oss imellom

På tampen

Åslaug Helland