Motoverføring i psykoterapi

Jan Ivar Røssberg Om forfatteren
Artikkel

En terapeuts motoverføringsreaksjoner kan både være til hjelp og et hinder for behandlingen. Det viser en ny norsk studie.

Motoverføring er de følelser som vekkes hos terapeuten i møtet med pasienten. Vi har undersøkt ulike motoverføringsreaksjoner blant terapeuter som jobber med personer med personlighetsforstyrrelse (1). I løpet av 16 måneder rapporterte 11 terapeuter slike reaksjoner overfor 71 pasienter som fikk behandling ved Avdeling for personlighetspsykiatri, Ullevål universitetssykehus. Terapeutene fylte ut Feeling Word Checklist-58, som består av 58 følelsesladede ord. Skjemaet ble fylt ut to uker etter start av behandling og to uker før den ble avsluttet.

Resultatene viste at pasienter med gruppe A- og gruppe B-personlighetsforstyrrelser (hovedsakelig forstyrrelser av type borderline) vakte mer negative og færre positive motoverføringer blant terapeutene enn pasienter med gruppe C-personlighetsforstyrrelser (hovedsakelig unnvikende forstyrrelser). Dessuten varierte reaksjonene mer overfor pasienter med gruppe A- og gruppe B-personlighetsforstyrrelser enn overfor pasienter med gruppe C-forstyrrelser.

Vi fant også en signifikant sammenheng mellom bedring i pasientens helsetilstand og forskjellige motoverføringsreaksjoner. Pasienter som viste liten bedring, vakte signifikant flere negative reaksjoner og færre positive. De som droppet ut av behandlingen, vakte allerede i starten flere negative reaksjoner enn de som fullførte behandlingen.

Denne studien bekrefter mye av det som tidligere er beskrevet i litteraturen om motoverføringer og personlighetsforstyrrelser, bl.a. at noen pasientgrupper splitter personalet. I pasientbehandlingen av er det viktig at terapeutene gis rom for og reflekterer over ulike motoverføringer.

Anbefalte artikler