Kristian Vetlesen og Marit Skogstad leder arbeidsmedisinerne

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf) og Norsk forening for arbeidsmedisin (Nfam) valgte nye styrer under årsmøtene i begynnelsen av mai.

Kristian Vetlesen. Foto Lise B. Johannessen

Kristian Vetlesen, bedriftsoverlege i Orkla Brands ble gjenvalgt som leder i Namf. Øvrige medlemmer er Inger Lise Fjellanger, arbeidsmedisinsk avdeling, GE Healthcare AS, Oslo (gjenvalg), Hill Øien, Arbeidsmedisinsk senter, Sortland, Arne Morterud, Hjelp 24 Glitne AS, Hjelp 24 BHT- Ålesund og Trond Skaflestad, Statoil ASA – Bergen. Varemedlemmer er Agneta Iversen, SAS Norge OSLIM og Jarand Hindenes, Haugland HMS-senter, Sand.

I tillegg til ordinære årsmøtesaker som årsmelding, regnskap og budsjett vedtok årsmøtet nye vedtekter for Namf.

Marit Skogstad, Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Oslo ble valgt til leder i Norsk forening for arbeidsmedisin (Nfam). Øvrige medlemmer er: Knut Jørgen Arntzen, Help 24 Glitne AS, Trondheim, Trude Fossum, seksjon for arbeidsmedisin, Sykehuset Telemark, Hoang Tran, Bærum og Tore Tynes, STAMI. Varamedlemmer: Frode Kleppestø, FABI Partner, Sola og Hill Øien, Sortland.

Marit Skogstad. Foto STAMI

Marit Skogstad orienterte i forkant av valget om opprettelsen av den fagmedisinske foreningen og hvilke oppgaver den skal ivareta.

Anbefalte artikler