Verdens helse

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Bør det gis vitamintilskudd til gravide i utviklingsland?

Tilskudd av vitaminer til gravide i Tanzania reduserte forekomsten av lav fødselsvekt, men hadde ingen effekt på prematur fødsel og dødfødsel (1). Dette viser en randomisert, dobbeltblind studie som nylig er publisert i The New England Journal of Medicine (1).

Over 8 400 hivnegative gravide kvinner fikk daglig tilskudd av vitamin B₁, B₂, B₃, B₆, B12, C og E eller placebo. Alle fikk jern- og folattilskudd daglig samt malariaprofylakse etter 20 og 30 ukers graviditet. Forekomsten av lav fødselsvekt i gruppen med og gruppen uten vitamintilskudd var henholdsvis 7,8 % og 9,4 % (p = 0,01), mens forekomsten av prematur fødsel (16,9 % og 16,7 %) og dødfødsel (4,3 % og 5,0 %) var tilnærmet lik. Vitamintilskudd ga også redusert forekomst av lav fødselsvekt i forhold til svangerskapsalder og mindre risiko for maternell anemi.

Tilsvarende funn er gjort blant hivpositive gravide i Tanzania, men der var effekten av vitamintilskudd mindre uttalt blant de hivnegative. Effekten kan skyldes bedring av morens ernæringsstatus og immunitet og redusert forekomst av intrauterine infeksjoner. Lavt hemoglobinnivå er assosiert med lav fødselsvekt.

Selv om det har vært varierende resultater i tilsvarende studier i andre utviklingsland, foreslår forfatterne å utvide programmer med jern- og folattilskudd til gravide til også å omfatte multivitamintilskudd, som i denne studien.

Anbefalte artikler