O. Dale & P. Klepstad svarer:

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vårt poeng var å informere Tidsskriftets lesere om at det er gjort endringer i biobankloven. Det er gjort med gjengivelse av lovteksten. Vi skrev kun om biobankloven, ikke om den totale godkjenningsprosess som kreves for kliniske forskningsprosjekter. Vi tok kun for oss voksne, myndige pasienter uten samtykkekompetanse (f.eks. mange kritisk syke pasienter), ikke dem som er under myndighetsalder. Vi formidlet at det for fagfolk nytter å engasjere seg i lovspørsmål som angår vår virksomhet. Er dette presist nok?

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media