Artikkel

Mellomoppgjøret i staten i havn

Årets mellomoppgjør i staten ble ferdigforhandlet 1. mai. Partene ble enige om et oppgjør med en total årskostnad på om lag 4,8 %. Størstedelen av dette består av lønnsoverheng etter fjorårets forhandlinger og såkalt lønnsglidning. Det er avsatt en liten pott til lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet, i overkant av en fjerdedel av det som ble avsatt i fjorårets oppgjør. Akademikerne stat er ikke fornøyd med profilen på årets oppgjør, men valgte å akseptere fordi man ikke har mulighet til å få mer i en meklingsrunde. Oppgjøret har imidlertid vist at det er nødvendig med endringer i lønnsforhandlingssystemet i staten. Dette kan først skje i hovedoppgjøret neste år.

Les mer: www.akademikerne.no/?ID=12094

Brudd i Oslo kommune

Det ble brudd i årets mellomoppgjør i Oslo kommune natt til 1. mai. Akademikerne brøt forhandlingene da kommunens siste tilbud ikke inneholdt noen av de elementene som Legeforeningen og Akademikerne krevde i forhandlingene. Legeforeningen krevde at det vesentligste av økonomien ble avsatt til slike forhandlinger, da det bare er lokalt i den enkelte bydel og kommunale virksomhet man kan avtale spesifikke tiltak for å rekruttere og beholde nøkkelkompetanse. Akademikerne kommune har gått i mekling som eneste arbeidstakerpart. LO, YS og Unio valgte å akseptere kommunens tilbud.

Les mer: www.akademikerne.no/? ID=12089

Akademikerne feirer med quiz

Akademikerne fyller ti år i 2007. I den sammenheng har Akademikerne lansert månedlige jubileumsquiz. Quizen består av ti spørsmål, og ved å riktig svar på alle ti spørsmålene, er man med i trekningen av en boksjekk til en verdi av kr 1 000. Man kan kun delta én gang per måned. Det er ny quiz med ny premie hver måned. Prøv quizen på: www.akademikerne.no

Nettkurs om tuberkulose

I forbindelse med markeringen av verdens tuberkulosedag 24. mars lanserte World Medical Association (WMA) et Internett-kurs om tuberkulose for leger. Kurset gir innføring i hvordan legene bedre kan diagnostisere, forebygge og behandle multiresistent tuberkulose. Det er i første omgang rettet mot leger i Sør-Afrika, men sommeren 2007 vil også leger i Estland og på Filippinene kunne ta kurset. Deretter blir det spredd over hele verden. Kurset er basert på nye retningslinjer fra Verdens helseorganisasjon, og er utviklet i samarbeid med «the Foundation for Professional Development of the South African Medical Association» og Legeforeningen. Prosjektet koordineres av den tyske legeorganisasjonen. Les mer: www.wma.net/e/press/2007_1.htm

Normaltarifforhandlingene i gang

Årets normaltarifforhandlinger startet torsdag 3. mai. Frem til 25. mai forhandlet partene den totale økonomiske rammen. I rammen inngår dekning av kostnader og en rimelig inntektsutvikling for næringsdrivende leger med offentlig finansiering. Tidsrammen ble satt slik at økonomien kunne inntas i revidert statsbudsjett som ble vedtatt av Stortinget i begynnelsen av juni.

Les mer:www.legeforeningen.no/?id=120214

Skal bli Europas mest moderne sykehus

Norskutviklet teknologi skal bidra til at Akershus universitetssykehus (Ahus) innen høsten 2008 blir Europas mest moderne sykehus. Det fremgår av en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet. Ahus skal bli det mest moderne og pasientfokuserte sykehus i Europa. De norskproduserte verktøyene PPS (Praktiske Prosedyrer i Sykepleiertjenesten) og den elektroniske pasientjournalen DIPS skal bidra til å oppnå denne målsettingen. Som det første sykehuset i Norge har Ahus besluttet å ta i bruk PPS integrert i elektronisk pasientjournal. Sammen med et nytt sykehusbygg som setter pasienten i sentrum, ny organisering av sykepleietjenesten, kunnskapsbasert praksis og avansert teknologi vil dette føre til effektivisert drift som gir mer tid og bedre omsorg av pasientene, heter det pressemeldingen.

Populær leder gjenvalgt

– Tillitsvalgtarbeidet i Legeforeningen er både nyttig og interessant. Det er synd på de som aldri får lov å prøve! sa leder av valgkomiteen Eirik Bø Larsen med et smil, da han presenterte valgkomiteens forslag til kandidater til styret. Gunnar Ramstad fra Bergen mente at en så dyktig leder som Kristoffersen, bør være kandidat til sentralstyret i Legeforeningen.

Styret tiltrer 1. september og består av leder Jan Emil Kristoffersen, Lørenskog og nestleder Ole Strand, Kristiansand. Øvrige styremedlemmer er Jørn Tunheim Kippersund, Volda, Kjartan Olafsson, Florø, Tone Dorthe Sletten, Trondheim, Kari Sollien, Kapp og Unni Aanes, Bergen. Vararepresentanter: Morten Breiby, Gjøvik, Børge Winther, Levanger og Karin Frydenberg, Skreia.

Felles allmennmedisinsk portal

Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin har etablert en portal med nyheter og pekere til de to foreningenes Internett-sider. Portalen er meget godt besøkt. Klikk deg inn på portalen: www.legeforeningen.no/?id=113824

Anbefalte artikler