Anna Midelfart gjenvalgt

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Professor og overlege ved NTNU/St. Olavs Hospital, Anna Midelfart, ble gjenvalgt som leder av Leger i vitenskapelige stillinger (LVS) under årsmøtet i april.

I sin tale til årsmøtet viste Anna Midelfart til noen av de viktige sakene LVS hadde oppnådd gjennom foreningens 17-årige eksistens. – Engasjementet og utholdenheten som LVS har vist gjennom alle disse årene, bærer frukter selv om mange synes utviklingen går langsomt, sa hun. Hun pekte bl.a. på at foreningen har klart å overbevise Legeforeningen om at medisinsk forskning og undervisning er to viktige oppgaver for leger, og at Legeforeningen må intensivere sitt arbeid og engasjement for å bedre kårene for leger i forsknings- og undervisningsstillinger, samt arbeide for bedre finansiering av medisinsk forskning.

– Etableringen av et allmennmedisinsk forskningsfond er et viktig signal, sa Anna Midelfart. Hun la til at LVS håper at et slikt fond kan utvides slik at det kan bidra til finansiering av forskningsaktiviteten også innenfor andre fagområder. Hun viste også til de to forskningsdokumentene Vind i seilene for medisinsk forskning og Mot en ny vår for medisinsk forskning? og oppfordret årsmøtedeltakerne til å delta på Legeforeningens landsstyremøte der forskning er et av temaene som tas opp.

Anbefalte artikler