Les mer om ...

Artikkel

Ulovlig alkoholsalg til mindreårige

Aldersgrensen for alkoholsalg er et viktig forebyggende tiltak mot alkoholskader. Om lag 20 % av ungdom under 18 år oppgir at de har forsøkt å kjøpe alkohol og lyktes med dette i over halvparten av tilfellene i butikk og i fire femdeler av tilfellene ved skjenkesteder. Dette viser en spørreskjemaundersøkelse blant 9 300 tenåringer som har drukket alkohol. Håndhevelsen av aldersgrensen for alkoholkjøp må skjerpes for å begrense unges tilgang til alkohol.

Håndheves aldersgrensen for å få kjøpt alkohol?

Kvinnelige legers østrogenbruk er uendret

Østrogenbruken er kraftig redusert de siste årene. Norske leger er generelt godt oppdatert om virkninger og bivirkninger av østrogentilskudd. Forbruket blant kvinnelige leger har endret seg lite og er nå betydelig høyere enn blant andre kvinner. Dette viser en spørreskjemaundersøkelse blant norske allmennleger.

Allmennlegenes syn på hormonbehandling i og etter overgangsalderen

Gode resultater ved barneleukemi

Akutt lymfatisk leukemi er hyppigste kreftform hos barn. Av 289 barn over ett år som ble behandlet etter en fellesnordisk behandlingsprotokoll i perioden 1992 – 2000, oppnådde alle, unntatt én, remisjon, men 55 av dem fikk residiv. Resultatene er bedre enn i 1980-årene og tilsvarer erfaringer i utlandet. Nye molekylærbiologiske metoder kan i fremtiden gjøre det mulig å individualisere behandlingen.

Akutt lymfatisk leukemi hos barn i Norge 1992 – 2000

Er psykiatriske pasienter tilfreds med behandlingen?

Pasienttilfredsheten etter et opphold ved psykiatrisk avdeling påvirkes i betydelig grad av symptomendring, særlig ved depresjon, og i noen grad av personlighetsavvik. Dette kan være viktig ved sammenlikninger av brukertilfredshet ved ulike avdelinger og institusjoner. Dette er konklusjonen i en undersøkelse ved Sykehuset Østfold.

Pasienttilfredshet etter opphold i psykiatrisk døgnpost

DRG-koding påvirker klinisk praksis

Ordningen med diagnoserelaterte grupper (DRG) danner grunnlag for innsatsstyrt finansiering av helsetjenester. Men medisinsk diagnosesetting er ikke noen entydig prosedyre og kan ikke skje uavhengig av DRG-kodingen. Det er derfor svært sannsynlig at kodingen påvirker diagnosen, skriver vår kronikkforfatter, som har gjort en sosiologisk analyse av systemet.

Hvordan DRG-systemet påvirker medisinsk praksis

Anbefalte artikler