Støtter utvidelse av varslingsplikten

Audun Fredriksen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen støtter en utvidelse av varslingsplikten ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse.

Legeforeningens støtter også forslaget om at Nasjonalt folkehelseinstitutt skal være nasjonalt bindeledd mellom Norge og Verdens helseorganisasjon (WHO).

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har sendt ut på høring et utkast til forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse (IHR-forskriften). Forskriften bygger på gjeldende lover/regler for varsling, melding og tiltak. Den myndighet som er gitt ansvar etter gjeldende lovverk skal fortsatt utøve dette.

Forskriften er en implementering av internasjonale regler (WHO) og medfører bl.a. en utvidelse av helsepersonells og helsemyndigheters plikter til også å omfatte andre hendelser enn utbrudd av smittsomme sykdommer. Helsereglementet IHR (2005) er et middel til å forsterke og forbedre kommunikasjonen mellom WHO og de enkelte medlemsstatene. IHR (2005) er formelt bindende for alle land som er medlemmer av WHO og som ikke har avvist eller gjort reservasjoner mot reglementet. Det nye internasjonale helsereglementet, IHR (2005), ble vedtatt av Verdens helseforsamling 23.5. 2005, og reglementet må gjennomføres i norsk rett innen 15.6. 2007.

Anbefalte artikler