Hege Gjessing ny leder i Ylf

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Årsmøtet i Yngre legers forening (Ylf) har valgt nytt styre.

Hege Gjessing. Foto Marit Tveito

Hege Gjessing, Oslo ble valgt til ny leder etter Per Meinich. Hun overtar ledervervet fra 1.9. 2007. Gjessing som er født i 1972, er assistentlege ved anestesi- og intensivavdelingen på Rikshospitalet. Hun har tidligere blant annet arbeidet en periode som lege i Sudan for Leger Uten Grenser. Hun har sittet i styret i Ylf siden 20.10. 2006.

De øvrige styremedlemmene er: Linda Hatleskog, Stavanger, Mads Sabel, Tromsø, Espen Møller-Hansen, Tønsberg, Anders Nordby, Oslo, Kjetil Karlsen, Trondheim, Fredrik Nomme, Drammen, Kjersti Baksaas-Aasen, Akershus. Varamedlemmer: Astrid Rege, Mo i Rana, Børre Fevang, Oslo og Barbro Saltnes, Bergen.

Årsmøtet fikk i tillegg til ordinære årsmøtesaker som budsjett, regnskap og behandling av nytt prinsipp- og arbeidsprogram, to orienteringer. Den ene orienteringen var om legers arbeidstid (se omtale på side 1549). I tillegg ble det gitt en orientering om status vedrørende turnusordningen.

Det var meget god stemning og stor oppslutning om de saker som styret fremmet.

Anbefalte artikler