Kan lav selvfølelse bekjempes?

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Fennell, M.

  Å bekjempe lav selvfølelse

  En selvhjelpsguide basert på kognitiv atferdsterapi. 282 s, tab, ill. Trondheim: Tapir akademisk forlag, 2006. Pris NOK 195

  ISBN 978-82-519-2080-3

  Forfatteren svarer et ubetinget ja på spørsmålet over. Det er tre hoveddeler – først omtales hva selvfølelse og spesielt lav selvfølelse er, deretter forståelsen av fenomenet og til slutt er det en detaljert oppskrift på hvordan lav selvfølelse kan bekjempes.

  Dette lanseres som en selvhjelpsguide, og det er det. Selv om den også anbefales til alle som hjelper dem med lav selvfølelse, inkludert psykologer, rådgivere og leger, er det ikke noen typisk fagbok. Til det er fraværet av referanser og spesifikk forankring i psykologiske teorier (spesielt kognitiv teori) for uttalt. De som er fortrolige med kognitiv teori, vil kjenne igjen den røde tråden som løper gjennom teksten. For uinnviede, nysgjerrige fagpersoner ville en tydeligere relasjon til annen faglitteratur vært en fordel.

  Bokens styrke ligger nettopp på selvhjelpsplanet, og den har en pedagogisk og detaljert oppbygning. Den kan imidlertid bli i overkant detaljert, med stadige gjentakelser av kjernebegreper og prinsipper, slik at teksten blir unødig lang. Den kan anbefales til pasienter som sliter med lav selvfølelse, dvs. avhengige, unnvikende og lettere depressive personer som ikke er så belastet at konsentrasjonsevnen er satt ut av spill.

  For denne anmelderen ble boken utgangspunkt for interessante diskusjoner med barnebarn på åtte og 11 år om å hjelpe barn til å tro på sin egen verdi og evne til mestring som en måte å motvirke utvikling av lav selvfølelse.

  Boken er i paperback, er lettlest og har en tilfredsstillende layout. Et par «skjønnhetsfeil» forekommer. En av dem er at forfatteren presenterer sitt budskap om bekjempelse som «en vanntett handlingsplan». Dette minner om en overmodighet som også gjenfinnes i forordet til den norske utgaven, der det heter: «Vitenskapelige studier viser at kognitiv atferdsterapi er en effektiv måte å behandle psykiske lidelser på.» Tilhengere av kognitiv atferdsterapi er tjent med en mer nyansert fremstilling, i og med at dokumentasjon om effekt foreligger ved noen psykiske lidelser, men langt fra alle.

  Å bekjempe lav selvfølelse anbefales ikke som fagbok. Men alle kan ha nytte av å reflektere over sitt selvfølelsesnivå, og den er således en nyttig selvhjelpsbok for menigmann. Den vil derfor også kunne være en interessant ingrediens i verktøykassen til allmennleger og terapeuter – man kan trekke den frem når en pasient kan tenkes å ha nytte av systematisk veiledet arbeid med sin lave selvfølelse som ledd i psykiske problemer og dysfunksjoner.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media