«Er kancer kontagiøs?»

Åslaug Helland Om forfatteren
Artikkel

Spørsmålet om kreft var en smittsom sykdom var oppe til debatt på begynnelsen av 1900-tallet. I dette leserinnlegget fra Tidsskriftet i nr. 20/1907 (s. 924) kommer innsenderen med eksempler på det som ser ut til å ha vært smittsom kreft og refererer seks tilfeller av kreft i magesekken.

Af C. A. Sellæg, distriktslæge i Brønnø

Da spørgsmaalet, om kancer er kontagiøs, staar paa dagsordenen, kan ethvert bidrag til sagens løsning have interesse. Jeg tillader mig derfor i al korthed at referere følgende tilfælde, som forlængst har været nedskrevet:

 • 1.

  Lærer, død i 1900, 68 aar gl., af cancer ventriculi. Hans hustru døde 1903 af samme sygdom, 68 aar gl.

 • 2.

  Gaardbrugers hustru, død 69 aar gl. i 1902 af cancer ventriculi. Hendes mand døde i 1904 af samme sygdom.

 • 3.

  Snedker, død 60 aar gl. i 1901 af cencer ventriculi. Hans hustru døde i 1902, 70 aar gl., af samme sygdom.

 • 4.

  Gaardbruger, død 1890, 65 aar gl., af cancer ventriculi. Hans hustru døde i 1904 af samme sygdom. Et aar før hun døde behandlede jeg hende under diagnosen gastritis chronica.

 • 5.

  Lods, død 1888, 69 aar gl., af cancer ventriculi. Hans hustru døde i 1890, 70 aar gl., af samme sygdom.

 • 6.

  Pige, døde 1897, 68 aar gammel, af cancer ventriculi. Hun havde tjent hos det under tilfælde 5 opførte egtepar og havde pleiet begge under deres sygdom.

Hvis kancer er en bacillær sygdom, vil selvfølgelig det intime forhold mellom mand og hustru letter overførelsen af sygdommen, saaledes først og fremst direkte overførelse gjennom munden (kys t.eks.), dernæst overførelse ved de redskaber, der bruges i huset, knive, skeer, gafler og kopper. Renlighedssansen er desværre meget ofte, trods paamindelse, langtfra saa udviklet, som den burde være.

Men saa har vi under forudsætning av kancers kontagiositet inkubationstiden. I kasus 4 og 6 viser den sig i tilfælde at have været temmelig lang, henholdsvis 7 og 14 aar. Det er vistnok en lang inkubationstid, men ved lepra er den jo ogsaa lang.

De her refererte tilfælde er ganske vist faa; men de tør dog have nogen interesse.

Jeg skal tilføie, at jeg aldrig undlader at sige til en kræftsyg, at han skal være forsigtig ligeoverfor sine omgivelser.

Brønnø, 15de august 1907.

Anbefalte artikler