Direkte pasienttilgang til blodprøvesvar

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Universitetssykehuset Nord-Norge har forsøkt et system hvor pasientene via mobiltelefon og Internett selv kan få direkte tilgang til svarene på blodprøvene sine.

  Bakgrunnen for utprøvning av systemet var ønsket om at pasienten selv raskt skulle kunne kontrollere blodprøvesvarene ved en potensielt livstruende tilstand. Det dreide seg om en kvinne som to ganger i løpet av kort tid ble innlagt i sykehus med høy feber og alvorlig antistoffmediert agranulocytose (1). Det var behov for å få etablert et system hvor hun ved ev. nye febrile episoder enkelt og effektivt kunne få kontrollert sine blodverdier.

  Kvinnen får nå tilgang til sine prøvesvar via Internett og MinDoktor.no, som er et system basert på PasientLink fra Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø (2). Hun bruker en vanlig nettleser for å logge seg på ved hjelp av brukernavn og passord samt en engangskode mottatt via SMS på mobil. Avdeling for medisinsk biokjemi ved sykehuset har lagt inn kvinnen som kopimottaker for hennes egne prøvesvar. Når svaret foreligger i den elektroniske pasientjournalen, legges en kopi automatisk over til MinDoktor.

  Pasienten har i ettertid hatt flere episoder med interkurrent sykdom, med påfølgende blodprøvekontroll. Etter få timer har hun fått avkreftet agranulocytose og har dermed ikke hatt behov for å ta kontakt med lege. Dette systemet kan også være egnet for andre pasienter med kronisk, alvorlig lidelse.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media