PCR-diagnostikk nyttig ved neglesopp

Mette Walberg Om forfatteren
Artikkel

Diagnostikk med polymerasekjedereaksjon kan være nyttig ved neglesopp når det er negativt dyrkingsresultat. Det viser en norsk studie.

Fotsopp – den vanligste soppinfeksjon hos mennesker. Foto BSIP/GV-Press

Studien omfattet negleprøver fra 346 pasienter med mistenkt neglesopp innsendt fra allmennpraktikere og hudleger (1). Prøvene ble analysert ved Mikrobiologisk Institutt, Rikshospitalet.

Alle prøver ble parallelt undersøkt med polymerasekjedereaksjon (18S PCR etterfulgt av sekvensering med påfølgende databasesøk) og dyrking. Trichophyton rubrum ble påvist både ved dyrking og ved PCR i 49 av prøvene. I tillegg var det 67 dyrkingsnegative prøver som var positive med PCR (Trubrum i 54, T mentagrphytes i fem, T species i åtte prøver), mens 15 prøver som var dyrkingspositive, ikke ga noe PCR-resultat. De resterende prøvene var negative ved både PCR og dyrking. Prøver fra negler hos ti friske kontrollpersoner var likeledes negative ved begge metoder.

Studien viser at PCR-diagnostikk kan være et nyttig supplement til dyrking når det gjelder påvisning og identifisering av neglesopp. Mer enn dobbelt så mange prøver var positive ved PCR-diagnostikk som ved dyrking alene.

Vi anbefaler at prøver fra pasienter med mistenkt neglesopp først sendes til dyrking. Dersom det er negativt dyrkingsresultat, sendes prøve til PCR. PCR-diagnostikk bør forbeholdes dem som skal ha langvarig systemisk behandling.

Anbefalte artikler