For omfattende som selvhjelpsbok

Synnøve Bratlie Om forfatteren
Artikkel

Gilbert, P.

Å bekjempe depresjon

En selvhjelpsguide basert på kognitiv atferdsterapi. 426 s, tab, ill. Trondheim: Tapir akademisk forlag, 2007. Pris NOK 195

ISBN 978-82-519-2079-7

Forfatteren henvender seg til pasienter eller potensielle pasienter – de som mener de lider av depresjon. Allmennleger, psykiatere og psykologer bør også kjenne til denne boken for eventuelt å kunne anbefale den til aktuelle pasienter. Den er lettlest og forståelig og finnes som paperback. Det er mange pedagogiske øvelser der leserens depressive tanker blir eksplorert, utfordret og forhåpentlig endret. I den norske utgaven er det helnorske navn som Tormod, Tiril, Sondre og Brynjar, antakelig for at leseren lettere skal kunne identifisere seg med personene i de mange eksemplene. I vår tid er dette kanskje unødvendig. Hvert kapittel avsluttes med nøkkelpunkter og gjentakelse av de praktiske øvelsene.

Hovedinntrykket er at dette er et svært ambisiøst prosjekt. Boken er innholdsrik, seriøs og ordentlig innenfor tittelen En selvhjelpsguide basert på kognitivatferdsterapi. Forfatteren er også ansvarlig – leseren blir minnet på at selvhjelp ikke utelukker terapi eller medikamenter. På den annen side er den dels så overpedagogisk og gjentakende at det blir ganske kjedelig lesning.

Min tyngste kritikk retter seg mot omfanget: Man skal være temmelig lite deprimert for å orke å gi seg i kast med 426 sider. Den egner seg nok best som lesning for den svært lett deprimerte person. Fagfolk kan ha en viss interesse av å lære om selvhjelpsstrategier for deprimerte pasienter, og noen ønsker kanskje en innføring i depresjonens kognitive tankeverden. Jeg tror neppe jeg vil anbefale mine pasienter å gi seg i kast med den. Jeg er redd de vil bli enda mer deprimert av ikke å makte å komme seg igjennom.

Man kan også bli forledet til å tro at depresjon er en rasjonell forstyrelse som kan kureres ved rasjonelle tankeøvelser. Dette kan være riktig ved de lette depressive forstyrrelsene, men som psykiater er jeg grunnleggende i tvil om man skal fjerne lette depressive følelser. Det å kunne ta en viss grad av smerte og lidelse innover seg hører med til det å være menneske.

Konklusjonen er at Å bekjempe depresjon verken er egnet som selvhjelpsbok eller som lærebok for spesielt interesserte på grunn av formatet. Halve størrelsen hadde gjort den mer tilgjengelig og interessant for begge grupper.

Anbefalte artikler