Ny ekkokardiografisk metode nyttig ved hjerteinfarkt

Trond Vartdal Om forfatteren
Artikkel

Tidlig ekkokardiografi kan måle infarktutbredelsen og føre til bedret risikovurdering ved akutt hjerteinfarkt. Det viser en ny norsk studie.

Vi ønsket å undersøke om en ny ekkokardiografisk metode (strain) kunne brukes til å forutsi transmural utbredelse og totalt omfang av hjertemuskelskade ved akutt hjerteinfarkt (1). 30 pasienter med akutt hjerteinfarkt pga. LAD-okklusjon ble undersøkt med den nye metoden omtrent halvannen time etter reperfusjon med perkutan koronar intervensjon (PCI).

Regional deformasjon (strain) ble målt i 16 segmenter i venstre ventrikkel. Gjennomsnittet i alle de 16 segmentene (global deformasjon) ble også testet som et mål på hele infarktskaden. Dessuten undersøkte vi beregnet infarktskade etter etablerte tester som ASAT, troponin, CK-MB, myoglobin, EKG og ejeksjonsfraksjon. Referansemetode for beregning av infarktstørrelsen var kontrast-MR ni måneder etter infarktet.

Global deformasjon korrelerte høyt med total infarktutbredelse. Når man studerte alle variablene mot MR, var det best forutsigbarhet av infarktutbredelsen med global deformasjon og ASAT. Global deformasjon < –12 % i absolutt verdi hadde god spesifisitet og sensitivitet til å bestemme infarktstørrelse > 18 % av venstre ventrikkel. Regional deformasjon < – 8 % i ett enkelt segment påviste transmural skade.

Resultatene viser at man ved tidlig vurdering av deformasjonen ved akutt hjerteinfarkt kan forutsi transmural utbredelse av infarktområdet og total infarktstørrelse. Den nye metoden og ASAT var best til å predikere infarktutbredelsen, bedre enn både ejeksjonsfraksjon og EKG. Resultatene kan få stor betydning for behandling, oppfølging og risikovurdering av pasienter med akutt hjerteinfarkt.

Anbefalte artikler