Ujevn utbredelse av multippel sklerose

Doktoravhandlinger
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  På Sardinia i Italia er det, som i Norge, høy forekomst av multippel sklerose. Nå viser ny forskning at forekomsten er høyere i ett område av øya. Trolig spiller ukjente miljøfaktorer inn.

  Maura Pugliatti. Foto Jan Kåre Wilhelmsen, Universitetet i Bergen
  Maura Pugliatti. Foto Jan Kåre Wilhelmsen, Universitetet i Bergen

  Det er sannsynligvis både miljømessige og genetiske årsaker til multippel sklerose. Nevrolog Maura Pugliatti og kolleger ved Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen har studert variasjoner i forekomst av sykdommen på Sardinia. Nærmere 700 pasienter som fikk diagnosen i perioden 1965 – 99 ble inkludert i undersøkelsen, og det ble skilt mellom ulike områder på øya. Insidensraten økte signifikant fra én per 100 000 i 1965 – 69 til seks per 100 000 i 1995 – 99.

  – Dette er en for kort periode til at genetiske faktorer alene kan være årsaken, sier Pugliatti.

  Mange av pasientene bodde i samme kommune vest på øya.

  – Det viste seg at individer som var født omtrent samtidig og senere utviklet multippel sklerose, hadde bodd i samme nærområde da de var 1 – 3 år gamle. Et flertall av disse var kvinner. De er trolig blitt eksponert for miljøfaktorer som har fått betydning for utvikling av sykdommen, sier Pugliatti.

  Et tilsvarende mønster er observert i Norge, men her har individene bodd i samme område da de var i alderen 15 – 19 år. Hvilke miljøfaktorer som kan spille inn er foreløpig uklart, men forskerne lanserer teorier som infeksjoner, vaksiner eller livsstil.

  Maura Pugliatti disputerte for Ph.D.-graden 30.3. 2007 med avhandlingen Epidemiological studies of multiple sclerosis in a Sardinian population, insular Italy – cluster studies and health status.

  Ordforklaringer

  Transkripsjonsfaktor: Generell betegnelse på proteiner som er involvert i reguleringen av gentranskripsjon.

  ATF-2: Aktiverende transkripsjonsfaktor 2. Involvert i replikasjon av Epstein Barr-virus.

  BMP-6: Beinmorfogenetisk protein 6. Cytokin med sentrale funksjoner under embryogenesen. Relateres også i økende grad til onkogenesen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media