Arne Refsum ny leder av Overlegeforeningen

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

– Jeg gleder meg til å ta fatt på denne spennende og utfordrende oppgaven, sa Refsum etter valget på Overlegeforeningens årsmøte.

Arne Refsum er nyvalgt leder av Overlegeforeningen. Foto Lisbet T. Kongsvik

– Det blir spesielt spennende i forhold til NAVO fordi direktør Anne-Kari Bratten på Overlegeforeningens (Of) tariffkonferanse i februar, ga signaler om at NAVO ønsker et bedre forhold til Legeforeningen. Jeg håper det blir fulgt opp ved årets justeringsoppgjør, sa Refsum. Han ser også frem til å fortsette det gode samarbeidet med Yngre legers forening. – Jeg synes dessuten det er viktig med et tett samarbeid med Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS) som nok har sakket noe akterut lønnsmessig, sa Refsum. Han ønsker også et tett samarbeid med de fagmedisinske foreningene. – Alle som er med i disse er jo Of-spesialister, og et godt samarbeid er nødvendig for å utvikle gode faglige standarder, sa han.

Arne Refsum. som er seksjonsoverlege ved gastrokirurgisk avdeling, Diakonhjemmets sykehus, er den første Of-lederen som vil være frikjøpt leder på heltid. I første omgang gjelder dette det første året av toårsperioden. Refsum har lang erfaring både med tillitsvalgtarbeid og forhandlinger. Han har tidligere vært hovedtillitsvalgt for Yngre legers forening, og de siste fire år har han vært hovedtillitsvalgt for Of på Diakonhjemmet Han har de siste seks år også sittet i styret i Oslo legeforening.

Det nyvalgte styret som tiltrer 1.9. 2007, består av Helge S. Haarstad, Trondheim (gjenvalg), Dag Rieve Kristiansen, Ålesund (gjenvalg), Hans-Petter Næss, Tønsberg (gjenvalg), Sigrun Solberg, Bergen (gjenvalg), Inger-Lise Haakstad, Sandnessjøen, Bård Lilleeng, Oslo og Marit T. Rødland, Harstad.

Anbefalte artikler