Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

I dette nummeret

Nyheter

Erlend Hem

Medisin og vitenskap

Solveig Hofvind
Ragnhild Sørum
Tor Haldorsen
Frøydis Langmark
Anne Vik
Kjell Arne Kvistad
Toril Skandsen
Tor Ingebrigtsen
Hege K. Andreassen
Silje C. Wangberg
Rolf Wynn
Tove Sørensen
Per Hjortdahl
Trude C. Mellingsæter
Jørgen G. Bramness
Lars Slørdal
Odd Kildahl-Andersen
Ketil Thorstensen
Erling Sagen
Inger Marie Dahl
Geir Tjønnfjord
Rune Kjeken
Bjarne Bogen
Iacob Mathiesen
Jon Amund Kyte
Jørg Mørland

Perspektiv og debatt

Tove Kjersti Kjølseth
Harm-Gerd K. Blaas
Kjell Å. Salvesen
Sturla H. Eik-Nes
Knut E.A. Lundin
Kjell Kett
Odd Brørs
Roar Dyrkorn
Per Arne Parment
Leiv Otto Watne
Petter Gjersvik
Gunnar Hjorth
Jostein Sandsmark
Per Helge Måseide
Elisabeth Swensen
Inger Njølstad

Aktuelt i foreningen

Lise B. Johannessen
Lise B. Johannessen
Hanne B. Riise-Hanssen

Oss imellom

Jan L. Svennevig
Odd R. Geiran
Øivind Øvrum
Johan Pillgram-Larsen
Lorentz Brinch
Stein A. Evensen
Ditlev Jensen

På tampen