()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Svie, spiss som kniv i kroppen;

  plage – retta inn mot rygg og mage

  sveipt i kring meg som ein ring

  glødande og kvast i holdet –

  inga lindring er å finna –

  hakkar tenner som i frost.

   

  Den som kunne av seg vrengja

  skinnet sitt og bort det slengja –

  plaga lei få utestengja!

  Den som kunne huda skrella

  av seg som ei frukt, – og hella seg i vatn ut!

   

  Den som kunne hamen byta,

  flengja av den kappa sår

  som så ilt i huda brenner!

  Kom og sval med dine hender

  elden som i kroppen rår!

   

  Takk for lindring: Pinex Forte

  som kan halda smerta borte.

  Ingen lækjedom det har,

  men den vonde verken tar

  bort frå hold og bort frå tanke,

  døyver verken som vil banke

  smertebølgjer gjennom ein.

   

  Takk for piller, kvite, lange

  som i talrik rekkje, – mange,

  vika kan det vonde vekk,

  gjeva lindring for den fæle

  verken som her elles var.

   

  Men du finn ein dag, diverre,

  dei har blitt i kroppen herre.

  Utan piller kroppen finn –

  at sæle lisa som kom inn

  er blitt sjefen i ditt hus.

  Du er brukar, ho er herre

  utan dei er allting verre.

  Utan kvite kuler mange

  må du nattetimar lange

  liggja utan svevn på auga

  i din våte sveitte lauga.

   

  Ingen herre i ditt hus du lenger

  er, men heile tida trenger

  påfyll av eit stoff som dempar,

  og di kropps-uro slik lempar

  at du leva kan som før.

   

  Utan piller kroppen stundar,

  berre av og til du blundar,

  medan klokka går mot dag

  slår med eitt sitt morgonslag.

  Du har slumra tungt og strir

  mot den makt som nå deg rir.

   

  Her trengst tolmod, tid og von

  tålamot i venting om:

  Verk i kroppen, slakk og trå,

  skal eingong sin ende få;

  at det som i holdet rår

  eingong til sin ende når.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media