En bedre plass i køen

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Sykefraværet i Norge er høyt, og det er kostbart for staten. Samtidig har vi en sykelønnsordning som få ønsker å røre. Et utvalg ledet av statsminister Jens Stoltenberg har foretatt beregninger som viser at man kan redusere både sykefraværet og utgiftene uten at noen blir skadelidende. Sykefraværet skal bl.a. ned ved å kjøpe sykmeldte ut av helsekøen. Dette skal skje ved å utnytte ledig kapasitet på sykehusene. Men det er ikke kapasiteten som er problemet i norske sykehus. Sykehusposter og operasjonssaler står ikke tomme av mangel på pasienter, men av mangel på driftsmidler. Hvis det blir bevilget flere penger, vil mer kunne gjøres. Det er bra. Men det er ikke uproblematisk hvis noen får anledning til å kjøpe seg en bedre plass i køen. Det fører uansett til at noen som medisinsk sett er høyere prioritert, kommer lenger bak.

Anbefalte artikler