Forenklet behandling av levercyster

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Vanlige levercyster kan behandles på en raskere og billigere måte enn det som er gjengs mange steder i utlandet.

I noen tilfeller kan godartede cyster i leveren bli så store at de gir symptomer. Overlege og radiolog Trond Bjerke Larssen ved Haukeland Universitetssjukehus har behandlet slike cyster på opptil fem liter, og har da benyttet en intervensjonsradiologisk teknikk han tok i bruk som den første i Norge i 1993.

Veiledet av ultralyd og røntgengjennomlysning føres et 2 mm tykt dren inn i cysten, som tømmes for væske. Gjennom drenet fylles cysten deretter med kontrastvæske, før denne tømmes ut og erstattes med konsentrert sprit (96 %) i to omganger.

– Vi har forenklet denne metoden ved blant annet å fylle inn mindre alkoholmengde og la denne være inne i en kortere periode. Enkelte utenlandske sentre lar alkoholen virke i 60 minutter, mens våre inngrep ble vellykket med ti minutter, sier Larssen.

I avhandlingen Hepatic cysts. Occurrence and effect of single-session alcohol sclerotherapy viser han at metoden gir god symptomlindring og en sterk reduksjon av cystevolum.

– Pasienten får mindre alkohol i blodet, og kan skrives ut samme dag. Kortere dreneringstid gir mindre risiko for komplikasjoner samtidig som hele inngrepet går raskere. Dermed har dette også en helseøkonomisk gevinst, sier han.

Trond Bjerke Larssen disputerte for dr.med.-graden 13.10. 2006.

Anbefalte artikler