Meldte dødsfall

Artikkel

Dødsfall kan meldes til Legeforeningens registerseksjon ved Ellen Huber, tlf. 23 10 91 96 eller register@legeforeningen.no

Arvid Anseth 29.1. 1925 – 3.8. 2006

Erlend Bergesen 20.10. 1954 – 20.8. 2006

Per Dietrichson 22.9. 1925 – 14.9. 2006

Bjørg Fodstad 6.11. 1914 – 2.8. 2006

Per Otto Foss 9.6. 1925 – 23.8. 2006

Kristoffer Fotland 10.3. 1905 – 7.8. 2006

Roar Funder 16.6. 1914 – 19.7. 2006

Anna Margarete Holmboe 27.3. 1918 – 25.9. 2006

Odd Jahr 2.11. 1928 – 4.8. 2006

Leif Kornstad 2.4. 1926 – 11.8. 2006

Jul Lindseth 24.12. 1913 – 28.8. 2006

Per Johan Stavem 1.3. 1926 – 24.9. 2006

Øyolf Stensland 12.3. 1911 – 10.7. 2006

Sidsel Klingenberg Stokke 16.4. 1940 – 14.9. 2006

Gerd R. Bloch Thorsen 16.5. 1951 – 19.8. 2006

Aane Oddvar Tveiten 29.1. 1938 – 25.8. 2006

Anbefalte artikler