Bør lyskebrokk opereres eller observeres?

Kjetil Søreide Om forfatteren
Artikkel

Ved asymptomatisk lyskebrokk synes tidlig operasjon å være likeverdig med observasjon og kan forhindre komplikasjoner hos dem som det senere blir helt nødvendig å operere.

Over 6 000 lyskebrokkoperasjoner utføres årlig i Norge. Illustrasjon Science Photo Library/GV-Press

Lyskebrokk er blant de vanligste kirurgiske indikasjoner. En av tre pasienter med lyskebrokk har ingen eller små plager. Faren for postoperative komplikasjoner, inkludert kroniske smerter, holder liv i debatten om observasjon versus kirurgi.

I en ny studie ble 160 menn med asymptomatisk lyskebrokk randomisert til operasjon eller observasjon (1). Resultatene viste ingen forskjell i smerte, generell helse, fysisk aktivitet eller bruk av smertestillende medikamenter mellom gruppene etter 12 måneder. Etter 19 måneders oppfølging (median) var 23 pasienter fra observasjonsgruppen blitt operert, hvorav to med alvorlige komplikasjoner (fatalt hjerteinfarkt og slag). Én pasient ble operert akutt pga. brokkinnklemming. Konklusjonene motsier funnene i en tilsvarende studie publisert i JAMA tidligere i år.

– Det er vel neppe representativt med tre såpass alvorlige komplikasjoner blant 23 pasienter slik man finner i denne studien. Dagkirurgisk operasjon for lyskebrokk i lokalanestesi er en nokså ufarlig prosedyre, sier overlege Odd Mjåland ved Kirurgisk avdeling, Sørlandet sykehus.

– Resultatene endrer ikke dagens norske praksis hvor stor grad av pasientautonomi og individualisert behandling praktiseres. Med korte ventetider for denne pasientgruppen kan vi tillate at pasienter som observeres, raskt vil kunne tilbys operasjon om det kliniske bildet skulle endre seg, sier Mjåland.

Anbefalte artikler