Når pasienten er annerledes

Elisabeth Swensen Om forfatteren
Artikkel

Ohnstad, Anbjørg

Malterud, Kirsti

Lesbiske og homofile i møte med helse- og sosialtenesta

183 s, tab, ill. Oslo: Samlaget, 2006. Pris NOK 299

ISBN 82-521-6574-5

«For i Sandhed at kunne hjælpe en anden, maa jeg forstaa mere end han men dog først og fremmest forstaa det, han forstaar,» skrev Søren Kierkegaard. Dette er utgangspunktet for denne boken som først og fremst kan leses som et opplysningsskrift om homofili. Forfatterne ønsker dessuten å minne heterofile behandlere – som er majoriteten – om at homofile pasienter ikke nødvendigvis flagger sin seksuelle legning i møtet med helsevesenet. Uten en bevissthet om annerledeshet vil mange av oss tråkke feil i forhold til pasienter som altså har en annen referanseramme enn vår egen. Målgruppen er ifølge baksideteksten «alle profesjonsutdanningar innan helsevesenet, og for legar, psykologar, familieterapeutar og andre helse- og sosialarbeidarar utan spesielle forkunnskapar om homofili».

De 13 kapitlene er forfattet av like mange bidragsytere, med ulik fagbakgrunn. Stoffet er delt i to hovedbolker. Første del av boken omhandler identitet og levekår, den andre delen tar for seg helse og sykdom i klinisk praksis. Temaene spenner vidt, fra feministisk teori om kjønnsmakt til klinisk lærestoff om seksuelt overførbare sykdommer.

Som opplysningslitteratur fungerer denne boken godt og vil kunne leses med stort utbytte av studenter og kolleger med lite forhåndskunnskap om homofili. Spesielt synes jeg den første delen ga en dypere innsikt i hva denne «annerledesheten» består i og hvordan den oppleves – på godt og vondt. Kapitlene om lengselen etter normalitet (om unge homofile og selvmordsforsøk) og eldre homofile menn (diskresjon og verdighet) gjorde særlig inntrykk i kraft av de personlige beretningene om lidelse og skam.

Den andre delen inneholder lite nytt og bidrar i mindre grad til refleksjon utover altså å minne om den lesbiske og homofile pasienten. Når man i kapitlet om forebyggende arbeid blant ungdom advarer mot å problematisere homofili, opplever jeg at det er å fastholde en virkelighetsforståelse som ikke lenger er gyldig. Det er et tankekors for denne leseren at en bok som omhandler og problematiserer seksualitet – eksplisitt skrevet på vegne av begge kjønn – er forfattet av ti kvinner og tre menn (hvorav en transseksuell).

Boken anbefales, særlig for leger og annet helsepersonell som kommer i kontakt med ungdom i jobben sin. Jeg håper også at den vil vekke debatt.

Anbefalte artikler